Úvodní stránka » Pro osvojitele

Ilustrační fotoPro osvojitele, kteří se chystají převzít dítě z PPPD

(pěstounské péče na přechodnou dobu)

Právě jste se dostali po dlouhém čekání konečně k okamžiku, kdy budete mít možnost přijmout do Vaší péče dítě. Možná Vás překvapilo, že dítě nebudete přebírat z ústavní péče, ale z pěstounské péče na přechodnou dobu (dále PPPD).

Přečtěte si příběhy dětí, které PPPD prošly...

Také se můžete podívat na to, jaké jsou výsledky Mapování PPPD.

Navíc nabízíme pohled odborníků. Podívejte se, jaké jsou s PPPD zkušenosti odborníků.

Abyste z celého procesu přebírání dítěte do péče nemuseli mít obavy, nabízíme zde některé osvědčené postupy.

Určitě tu situaci znáte:

On: „To je dneska bouřka jako tehdy v Kutné Hoře, viď, miláčku!“

Ona: „V Kutné Hoře? Tam jsem nikdy nebyla!!!“

On: „Ale vzpomeň si, už byl zavřený chrám sv. Barbory, ale kastelánovi nás bylo líto a pustil nás dovnitř, abychom tak nezmokli.“

Ona: „V Kutné Hoře jsem nikdy nebyla. Kdoví, s kým jsi tam vlastně byl!“

On: „Hmm, počkej… Promiň, no jo, to byla Klárka...“

Jen málokdy se ženám podaří zareagovat správně: „To je tak hezké, že máš všechny zajímavé okamžiky svého života tak spojeny se mnou, že už Tě ani nenapadne, že bys v Kutné Hoře byl s někým jiným než se mnou…“ 

Když budete od pěstounů čerpat všechny informace o svém dítěti a budete mu pak všechno vyprávět, bude mít dítě se všemi těmi zážitky spojený krásný zážitek, jak si o tom společně vyprávíte. Dokonce naše paměť funguje tak, že si časem dítě bude nejspíš myslet, že jste ty zážitky s nimi vlastně prožili už vy.

Mohly by se Vám tedy hodit některé informace, které nabízíme v tomto materiálu. Informace jsou podloženy dosavadní praxí rodin, které už z PPPD děti předávaly. Zpětnou vazbu máme i od rodin, které naopak dítě z PPPD děti přijímaly do osvojení či do dlouhodobé pěstounské péče.

PŘEDPOKLADY DOBRÉHO PŘEDÁVÁNÍ

Středem pozornosti by neměly být pocity dospělých, ale dítěte. Pokud jsou během předávání ovšem v pohodě dospělí, bude se dobře cítit i dítě.

Koordinační roli má zpravidla pracovník doprovázející organizace pěstounů na přechodnou dobu, který ve spolupráci s OSPOD (sociální pracovnicí úřadu dítěte) zajišťuje soulad všech osob, které se procesu předávání účastní a s pěstouny a přebírající rodinou vytváří plán přechodu.

Vaše pohoda během přebírání dítěte je velmi důležitá. Neměli byste na to být sami. Informace i podporu by vám měla poskytnout sociální pracovnice OSPOD dítěte nebo podle vašeho trvalého bydliště. Pracovník, který by vám podporu poskytoval, by se měl spojit s doprovázejícím pracovníkem pěstounů a OSPOD dítěte a společně ladit celý proces. V případě, že budete mít nejasnosti či pochybnosti, měli byste mít někoho, na koho se můžete bezpečně obrátit i s drobnými problémy.

V některých regionech jsou organizace, které poskytují podporu budoucím osvojitelům. Můžete se pokusit zjistit, zda je taková organizace ve vašem regionu a požádat je pomoc během celého předávacího procesu.

Před předáváním je třeba se domluvit, jak chce být informován o procesu předávání dítěte z PPPD OSPOD dítěte a OSPOD přebírající rodiny. Pěstouni i Vy budete průběžně informovat doprovázejícího pracovníka o průběhu předávání, konzultovat s ním přechod k další fázi předávání.

Nebojte se, pěstouni nejsou konkurence. Pěstouni na přechodnou dobu se rozhodli poskytnout rodinnou péči dítěti v krizové situaci, nemají však ambici dovést dítě do dospělosti. Měli by vědět, jaká je jejich role. Mají už naplněnou rodičovskou potřebu, takže jsou rádi, že k nim přichází někdo, kdo bude ochoten převzít zodpovědnost za dítě během jeho dalšího vývoje. Mají tedy jinou motivaci k péči o dítě než vy.

U pěstounů, kteří předávají první dítě z PPPD se někdy může stát, že sami teprve zjišťují, jak se při předávání cítí. Budete-li tedy mít nepříjemný pocit, že vám pěstouni brání v navázání vztahu s dítětem, obraťte se na jejich doprovázejícího pracovníka a řešte situaci hned, jak si to uvědomíte (nejlépe dříve, než se cítíte rozhořčeni). 

Pěstouni se vás budou snažit citlivě navést na jednotlivé detaily péče o předávané dítě. Vy se snažte nespěchat na dítě. O všem spolu obě rodiny musí otevřeně mluvit. Jestliže si dobře načtete způsob péče od pěstounů, budete při přebírání péče úspěšnější.

Pokud si budete potřebovat vyjasnit při přebírání některé otázky a nebudete je moci řešit přímo s pěstouny, můžete se obrátit na doprovázejícího pracovníka pěstounů, na svůj OSPOD nebo na krajský úřad.

Nezapomeňte, že převzetím péče to nekončí. Čeká Vás dlouhá cesta. Je proto důležité na začátku nedělat z netrpělivosti či nezkušenosti zbytečné chyby, které by se pak dlouho napravovaly.

Teprve když budete seznámeni s procesem předávání i s informacemi o dítěti, je vhodné setkat se s dítětem, aby setkání již proběhlo bez rozpaků, a vy jste mohli k dítěti přistupovat otevřeně a trpělivě.

VÝHODY PŘEBÍRÁNÍ DÍTĚTE Z PPPD

Někdy to v první chvíli může vypadat, že z ústavu by přebírání dítěte bylo jednodušší. Nikdo to tam moc neřeší a většinou dítě můžete převzít i rychleji. Některé děti jsou po převzetí z ústavní péče zdánlivě hodné, mají režim, dobře spinkají. Z dlouhodobého hlediska se ale ukazuje, že to je pro děti opravdu velká zátěž.

Možná to vše oceníte až postupně. Časem zjistíte, že pokud dítě přešlo z porodnice rovnou k pěstounům, nemá poruchy chování, které jsou obvyklé u dětí, které musely projít ústavní či jinak zanedbávající či týrající péčí. Dítě bude jistější, lépe bude zvládat stresové situace, bude Vám více důvěřovat.

Dítě v PPPD není poškozeno tzv. poruchou attachmentu (poruchou schopnosti vytvářet vztahy), protože se v pěstounské rodině naučilo to nejdůležitější – vytvořit pevnou vazbu k pečující osobě. Je až překvapivé, jak dítě tuto pevnou vazbu dokáže v případě nouze překlopit na jinou osobu. Příroda bývala dříve nemilosrdná, matky daleko častěji umíraly v důsledku menší péče. Jsme tedy vybaveni schopností přejít v krizové situaci do péče jiné osoby, tato péče však musí být výlučná. Pro dobré překlopení vazby je nutná shoda dospělých, znalost základních principů předávání dítěte z PPPD a dostupná odborná pomoc.

Dítě v PPPD nemá opožděný psychomotorický vývoj, což je častým důsledkem ústavní výchovy.

Dítěti v PPPD byla věnována výlučná pozornost, jaká je obyčejně věnována novorozenci. Není jedním z mnoha, je jedinečné a je k němu tak přistupováno. Daleko lépe tedy rozvíjí svoji sebeúctu a zvyšuje se šance na dobré začlenění do společnosti.

Každá rodina má sice svoji atmosféru a svůj rytmus, ale ačkoliv se jistě liší vaše rodinné prostředí od rodinného prostředí pěstounů, různá rodinná prostředí jsou si podobnější než ve srovnání s prostředím ústavní péče. Dítě procházející PPPD bylo od přijetí do rodiny pěstounů nošeno, houpáno, chováno, rozvíjeno na základě individuálních potřeb, pohybovalo se v běžném životě. Dítě tedy zvládne adaptaci lépe.

Dítě procházející PPPD je zvyklé na běžný život, je zvyklé chodit ven, na nákupy, na hřiště, po ulicích, zná běžnou vůni domácnosti při vaření, zná zvuky domácnosti (např. zná zvuk pračky, telefonu, komunikace členů rodiny mezi sebou i s přáteli). Nebude tedy prožívat náročnou změnu podnětů, jaké jsou vystaveny děti po pobytu v ústavní výchově.

Dítě v PPPD navíc není vystaveno pláči jiných dětí, kterému jsou malé děti v ústavní péči vystaveny i několik hodin denně. 

Dítě je z PPPD zvyklé na kontakt s muži, ať už přímo v osobě pěstouna, přátel pěstounů, ale i mužů na ulici, v obchodech, na úřadech apod. Děti v ústavní výchově je často za celou dobu pobytu nepřijdou s muži vůbec do kontaktu, protože personál je z drtivé většiny tvořen ženami.

Pěstouni PPPD dítěti vytvářejí pečlivé záznamy, jak dítě trávilo čas, kdy u nich bydlelo, pořizují bohatou fotodokumentaci. Když se později dítě k fotkám vrací, jsou to fotky z běžného života, není tedy před kamarády znevýhodněno tím, že musí ukazovat, že žilo v ústavu. Dítě prošlé ústavní výchovou často nemá na toto období zachovány žádné vzpomínky.

Pěstouni PPPD dítě důvěrně znají. Mohou tedy být pro následnou rodinu průvodci při přebírání péče. Ukážou jim, jak o dítě pečovali, seznámí je podrobně s tím, co dítě už umí, co ho baví,  jak dítě prožívalo i náročnější situace, jak ho uklidnili, jak ho krmili, uspávali. Vše se odehrává v přirozeném rodinném prostředí pěstounů, přebírající rodina může tedy návyky dítěte přenést do svého domova. Ústavní režim se do domácího prostředí přenáší daleko hůře.

Díky tomu, že pěstouni mají v PPPD v jednom okamžiku zpravidla pouze jedno dítě (výjimkou jsou např. dvojčata či sourozenci), mohou být nápomocni při tvorbě IPOD (individuálního plánu ochrany dítěte), čímž se urychlí období právní nejistoty, aby se příběh dítěte posunul k definitivnímu řešení. Oporou pěstounům i OSPODům jsou navíc pracovníci doprovázejících organizací. K takto individuálnímu přístupu nemají ústavní zařízení kapacitu.

Přebírající rodina má v pěstounech i průvodce a pomocníky po převzetí péče, mohou jim zavolat, když si nejsou jisti. Poskytnou jim informace o tom, jak podobné situace dítě zvládalo v rodině pěstounů.

Pěstouni PPPD po celou dobu zajišťují dítěti veškeré lékařské prohlídky a potřebná vyšetření. Většinu těchto výkonů je možné zajistit ambulantně. Dítě tak nemusí trávit ve zdravotnickém zařízení čas, kdy žádnou zdravotní péči nepotřebuje. Pokud má dítě zdravotní potíže vyžadující hospitalizaci, nastoupí pěstoun do nemocnice jako doprovod. Pro potřeby zprostředkování náhradní rodinné péče (nalezení vhodných osvojitelů) zajišťují pěstouni ambulantně posudky pediatra, psychologa i dalších odborníků. 

 

Pro dítě bude přechod k vám velkou změnou. Zkuste se tedy pro začátek nebát přijmout zvyky pěstounů, aby přechod k vám nebyl pro dítě příliš náročným. Časem si pak můžete samozřejmě zvyky upravit podle svého.

Pokud Vám pěstouni nabídnou nějaké vybavení, nebojte se je přijmout s tím, že se můžete domluvit, že až z něj dítě vyroste nebo až si pořídíte vlastní, zas vše pěstounům vrátíte.

Je skvělé, když se Vám během předávání podaří vytvořit atmosféru důvěry, kde obě rodiny soustředí veškerou pozornost na soulad, který vede v procesu předávání k pohodě dítěte.

PRINCIPY PŘEDÁVÁNÍ

Vzájemná informovanost

Celý proces předávání usnadní, pokud se s pěstouny, sociální pracovnicí i doprovázejícím pracovníkem pěstounů domluvíte,

 jak je můžete informovat o tom, jak předávání probíhá, jak se v procesu cítíte, co byste ještě potřebovali, co je pro Vás těžké. Nebojte se svěřit se svými pochybnostmi pěstounům, sociální pracovnici či doprovázejícímu pracovníkovi pěstounů.

jak se budete informovat o tom, jaký je harmonogram předávání, příp. jaké kroky je potřeba učinit pro pokračování procesu.

Vzájemné oslovování

Je vhodné, pokud se navzájem budete oslovovat křestními jmény (ať už zvolíte pro komunikaci tykání či vykání). Pomůže to rozpakům při komunikaci vzhledem k dítěti („Půjdete s Martinou na procházku“ zni i malému dítěti jinak než „Půjdete s paní Novotnou na procházku“).

U starších dětí je potřeba dítěti sdělit, jak chcete, aby vám říkalo. Pokud si nejste ještě jisti, zda dítě do péče převezmete, nenechávejte si říkat „mami“, „tati“. Zvolte raději oslovování křestním jménem. Teprve, když si jisti budete, může doprovázející pracovník dítěti sdělit: „Martina s Ondrou se rozhodli, že by chtěli být tvými rodiči.“ Dítě tak nemá zmatek a vy se můžete v klidu rozhodovat.

Naslouchání dítěti

Je třeba umět počkat, až dítě bude připraveno komunikovat s Vámi, „až si samo přijde“.

Je potřeba, abyste měli dostatečný čas pro načtení způsobu péče, teprve pak jste začali přebírat péči.

Navázání všech smyslů dítěte v procesu předávání

Snažte se s pěstouny přijít na to, jak zajistit, aby dítě mělo po předání kontinuitu všech smyslových vjemů (zrakových, hmatových, čichových, chuťových a sluchových).

Snažte se zachovat dítěti v prvních dnech po předání vše, na co bylo dítě zvyklé.

Zrak: hračky, oblečení, přikrytí (peřinka, deka), postýlka, strop, stěny, osvětlení, zrakové podněty

Čich: pokožka (krém, vůně, parfém pěstounů), přikrývky (prášek na praní), oblečení, strava, kosmetika, vaření-pečení, stáří domu

Sluch: hlasy, zvukové hračky, zvuky domácnosti, zvuky zvenku, říkadla, ukolébavky

Chuť: lahvičky, dudlík, mléko, voda, strava, teplota jídla, způsob podávání

Hmat: způsob držení dítěte, druh použitých látek a materiálů, hlazení, pusinky, hry, hračky

Teplota: oblečení doma a venku, přikrytí, teplota bytu či domu

Rituály: zvedání, nošení, krmení, uklidnění, uspávání, koupání (vanička, sprcha, teplota vody, držení při koupání, sušení), oblékání, přebalování, komunikace, hry (říkadla, pohybové hry)

Přeprava: kočárek, sedačka, nosítko, šátek, auto

Předávání dítěte přes neutrální prostor

Není vhodné dítě předávat přímo z náruče do náruče. Obě rodiny dodržují pravidlo, aby dítě vždy nejdřív položili či postavili (dle věku). Ten, kdo pak dítě bere do ruky, ho zachraňuje z odložení, dítě tedy nemusí poměřovat, čí náruč je lepší.

Přirozené prostředí pro setkávání

K předávání by mělo docházet v co nejpřirozenějším prostředí, rodiny spolu mohou jít na procházku, na hřiště apod.

Předání „manuálu“ k dítěti

Pěstouni Vám mohou poskytnout veškeré informace, které Vám pomohou po předání usnadnit péči o dítě, včetně různých detailů (co dítě uklidní, rozčílí, jaká má specifika při koupání, jídle, usínání apod.), seznam věcí, které dítě používá apod.

Činnosti nepříjemné dítěti vykonávají pěstouni

Vy, jakožto přebírající rodina byste v procesu předávání měli dělat s dítětem především to, co má rádo, co mu je příjemné. Veškeré nepříjemné úkony (např. čištění uší apod.) nechte na pěstounech.

Pobyt dítěte mimo dohled pěstounů PPPD

Pokud budete v pozdější části předávacího procesu trávit čas bez asistence pěstounů (třeba na procházce), je potřeba, abyste podepsali převzetí dítěte na vycházku. Před první vycházkou by měl pracovník OSPOD vyjádřit souhlas s tím, že můžete s dítětem na vycházku bez pěstounů PPPD jít.

DÉLKA PŘEDÁVÁNÍ

Předávání by mělo trvat minimálně týden. Někdy však může trvat i několik měsíců, pokud se čeká na rozhodnutí soudu o svěření dítěte do vaší péče. V tom případě by fáze „Přebírání péče“ měla přijít až v posledních 14-ti dnech.

FÁZE PŘEDÁVACÍHO PROCESU

 1. Seznámení
 2. Načtení způsobu
 3. Přebírání péče
 4. Příprava definitivního předání
 5. Definitivní předání
 6. Provázení po předání

1. Seznámení. Plán přechodu dítěte do přebírající rodiny.

Vzhledem ke změnám, které přinesl nový občanský zákoník, hledáme v tuto chvíli efektivní cestu, jak celý proces učinit pro všechny co nejpříjemnější. Nedivte se tedy, že pracovníci jednotlivých institucí zatím Vám nebudou umět odpovědět na všechny Vaše otázky hned, ale odpovědi se budou vyjasňovat v průběhu procesu.

Nejdříve je vhodné zajistit setkání bez dítěte, seznámit se s informacemi o dítěti, o procesu předávání.

Proto se zatím nenechte uvést do role „máma a táta“, měla by vám zůstat otevřená možnost odmítnutí. Lepší je, kdybyste později litovali, že jste si dítě do péče nevzali, než abyste litovali, že jste si ho vzali.

V případě potřeby lze seznamovací setkání opakovat, dokud si nebudete jisti, že péči chcete převzít.

S rodinou pěstounů byste dítěti měli společně vytvářet atmosféru důvěry. Dítě tak přechod do vaší rodiny dobře zvládne. Budete spolu ve velmi intimním procesu a pravděpodobně spolu budete udržovat určitý kontakt i po převzetí dítěte do péče. Pokud k tomu Vaše sympatie nahrávají, nebojte se nabídnout si vzájemně oslovování křestními jmény. Pro dítě bude znít bezpečněji věta: „Bude si s tebou hrát Lenka.“ než „Bude si s tebou hrát paní Nováková.“

Pokud k tomu situace spěje, nezapomeňte pořídit fotky z prvního setkání dítěte, případně o ně poproste pěstouny. Pokud dítě do péče převezmete, budete se moci pak nad fotografiemi vracet k tomu, jak se k Vám dítě dostalo.

Poproste si pěstouny, aby Vám poslali či předali seznam věcí, které dítě aktuálně používá (velikost oblečení, kosmetika, oblíbené druhy hraček, vybavení pro dítě aj.)

Vzájemně se informujte o průběhu předávání, vyhodnocujte průběh předávání a společně stanovte předpokládaný termín definitivního předání na základě informací z OSPODu. Ve spolupráci s OSPOD, pěstouny a přebírající rodinou by měl doprovázející pracovník doprovázející organizace pěstounů sestavit plán přechodu dítěte.

U prvního setkání s pěstouny by měl asistovat doprovázející pracovník. V případě, že nenastanou problémy, nemusí se doprovázející pracovník dalších schůzek již pravidelně účastnit. V případě, že však problémy nastanou, je dobré znát někoho, na koho se můžete obrátit, kdo Vám pomůže při komunikaci s pěstouny, dítětem či úřady.

Předejte si vzájemně kontakty s pěstouny i doprovázejícím pracovníkem, příp. s pracovníkem OSPOD.

Domluvte se na tom, jak se budete vzájemně oslovovat, jak vás bude oslovovat dítě a jak o vás budou směrem k dítěti mluvit pěstouni.

2. Načítání způsobu péče

K této fázi by se mělo přistoupit až po Vašem jasném vyjádření, že v procesu přebírání dítěte do péče pokračujete. To dáte najevo např. i tím, že k soudu podáte žádost o svěření dítěte do vaší péče.

Délka této fáze je závislá na tom, jak náročná je péče o dítě a na tom, kdy soud rozhodne o svěření dítěte do vaší péče.

O dítě v této fázi pečují hlavně pěstouni. Vy byste se zatím měli chovat spíše jako návštěva a nespěchat.

Během této fáze máte jedinečnou možnost vidět, jak probíhala dosavadní péče o dítě. Jak se chová dítě u pěstounů? Jak se chovají pěstouni k dítěti? Jak ho krmí, jak ho uspávají, jak ho uklidní, jak si s ním hrají…

Čím pečlivěji si péči o dítě od pěstounů načtete, tím úspěšnější budete při navazování vztahu s dítětem, protože rovnou budete péči poskytovat tak, jak je na to dítě zvyklé.

S pěstouny a jejich doprovázejícím pracovníkem zvažte, zda je vhodné před svěřením dítěte do vaší péče chodit s dítětem vycházky bez přítomnosti pěstounů či doprovázejícího pracovníka.

Nezapomeňte na pořizování fotek s dítětem.

Délka setkání

 • Je velmi vhodné stanovit délku setkání předem. Je vhodnější stanovit kratší délku (max. 2 hodiny), aby se vzájemná setkání rodin nestala zátěží.
 • Při předávání je potřeba vyhodnotit či odhadnout po konzultaci s OSPOD, za jak dlouho bude možné dítě definitivně předat do péče přebírající rodiny.
 • Setkání probíhají 1x (max. 2x) týdně do doby, než je jisté, že dítě bude moci do 7 – 10 dnů přejít do péče přebírající rodiny.

Frekvence setkání

Praxe ukazuje, že když je při delším předávání setkávání rodin častější, snadněji dojde k napětí mezi rodinami. Dítě je navíc pak někdy nejisté, kdo je vlastně jeho hlavní pečující osobou.

 • Posledních 7 – 10 dnů před definitivním předáním dítěte do péče přebírající rodiny se mohou setkání zintenzivnit tak, že mohou probíhat i každodenně.

Někdy je nastavení frekvence setkávání značně citlivým problémem. V případě nesouladu rodin nebo nesouladu s doporučeními úřadů se nebojte obrátit na doprovázejícího pracovníka pěstounů a snažte se o svých pocitech otevřeně komunikovat.

Místo setkání

 • Místo setkávání je potřeba vyhodnotit či odhadnout po konzultaci s OSPOD a pěstouny. Nejčastěji tato setkání probíhají v domácnosti pěstounů PPPD.
 • V pozdějších fázích procesu předávání jsou většinou možné také návštěvy dítěte (s pěstouny) u přebírající rodiny, aby dítě znalo předem prostředí, do kterého bude přecházet. Pokud je předávání delší, lze také se souhlasem OSPODu umožnit, aby si přebírající rodina ráno k pěstounům pro dítě přijela a večer ho zas vrátila.
 • Neosvědčuje se, když dítě před definitivním termínem předání u přebírající rodiny přespává, protože proces předávání se může nečekaně prodloužit (např. zdlouhavým doručováním rozhodnutí soudu, onemocněním dítěte aj.). Pro vás bude pak velmi těžké dítě vrátit. Navíc dítě pak v některých případech bývá zmateno, kdo je tedy jeho hlavní pečující osoba a předávací proces se pro něj stává nejasným.
 • Pokud je třeba s ohledem na vzdálenost bydlišť pěstounské a vaší rodiny potřeba, aby jedna z rodin jela na více dní za druhou, pak by si měla taková rodina najít vlastní ubytování, ze kterého chodí na návštěvy.
 • Na základě zkušeností se upouští od vzájemného přespávání rodin. Tato intenzita vzájemné provázanosti rodin přináší riziko ztráty soukromí obou rodin a vzájemné společenské závazky (např. společné jídlo).

Ačkoliv to zprvu může vypadat jako vstřícné gesto, přináší to v některých případech značnou zátěž pro obě rodiny i dítě. Intenzita setkání tak velká, že např. dítě může mít nejistotu, kdo o něm v danou chvíli rozhoduje.

3. Přebírání péče

Hlavním pečujícími osobami zůstávají stále pěstouni.

Rychlost přebírání se řídí především nasloucháním dítěti. Zároveň je potřeba zohlednit, jak rychle soud svěří dítě do vaší péče.

Dítě si však zvyká na to, že o něj může pečovat i někdo jiný než pěstouni. Tuto fázi neuspěchejte, dítě potřebuje cítit vaši jistotu při péči.

Během setkání obou rodin se postupně předávají informace a zkušenosti. Je výhodné každé návštěvě dát jasný obsah. Podle délky předávacího procesu můžeme nechat buď jen jedno téma na setkání, nebo sdružíme více témat najednou. Je dobré však na žádné téma nezapomenout.

 • Koupání (vana, sprcha, frekvence, zvyklosti)
 • U menších přebalování
 • Jídlo, u menších krmení (časy jídel, jídelníček, recepty, zvyklosti při jídle)
 • Uspávání přes den (kde, jak často, na jak dlouho, v jakém oblečení, přikrytí)
 • Uspávání na noc (kdy, jak, v jakém oblečení), přikrytí dítěte (peřina, fusak)
 • Buzení v noci, příp. noční pomočování (jak často, jak reagovat)
 • Oblékání doma a venku (jak poznat, kdy je dítěti horko či zima)
 • Hraní, zábava dítěte, oblíbené činnosti, u menších dětí říkadla, u větších oblíbené osobnosti, skupiny, idoly
 • Stresové situace pro dítě a jejich prevence
 • Uklidnění při pláči, vzteku, odporu
 • Návštěvy lékaře, adresy, kalendář návštěv
 • Deník dítěte
 • Kufřík vzpomínek
 • Kniha života (informace o původní rodině, případné kontakty s původní rodinou)
 • Škola, kroužky, učebnice, vybavení do školy a na kroužky, vztah s učiteli, spolužáky
 • Kamarádi dítěte, blízké osoby (děti i dospělí)
 • Doklady (rodný list, kartička pojišťovny, pas, OP aj.)
 • Další oblasti dle potřeb dítěte a přebírající rodiny

Činnost, kterou s dítětem začnete, byste také měli vy dokončit. Není vhodné, pokud se pustíte s dítětem do činnosti, kterou pak nezvládnete a musíte ji nechat dokončit pěstouny.

Např. Pokud budete dítě krmit, musíte předem odhadnout, jestli už zvyklosti dítěte znáte tak, abyste to zvládli bez pěstounů. Je vhodnější, když je pěstoun v jiné místnosti, aby dítě mělo na navazování vztahu s vámi klid.

Všechno nepříjemné dělají pěstouni, příjemné přebírající rodina.

4. Příprava definitivního předání

Připravte svoji domácnost tak, abyste se mohli po převzetí péče věnovat v klidu dítěti, příp. abyste k sobě dítě mohli vzít během vycházek.

K této fázi přistupujeme zpravidla až ve chvíli, kdy víme, kdy bude pravomocné rozhodnutí soudu o svěření dítěte do vaší péče. Tato fáze by měla trvat několik dní.

Stále pokračujete v návštěvách podle výše uvedených principů.

Pro každý smysl (hmat, čich, chuť, sluch a zrak) by dítě mělo mít možnost navázat. Domluvte se s pěstouny, jak toto navázání zajistit.

Dítě může většinu dne už trávit u vás (po podpisu vycházky), na noc se však vždy vrací do pěstounské rodiny.

Umožněte pěstounů i jejich blízkým, ke kterým si dítě vytvořilo vazbu, aby se s dítětem rozloučili.

Buďte v kontaktu se svojí sociální pracovnicí, abyste se domluvili na právních náležitostech převzetí dítěte do péče.

5. Definitivní předání

Předávání může proběhnout až poté, co jsou splněny zákonné požadavky na předání dítěte do vaší péče (např. vydání pravomocného rozsudku).

Domluvte se s pěstouny, v kolik hodin a jakým způsobem dojde k předání. Při přebírání byste měli podepsat dohodu o převzetí dítěte, kde by měla být uvedena přesná hodina převzetí a současný zdravotní stav dítěte.

Nezapomeňte si od pěstounů vzít doklady (proti podpisu) a dokumentaci a věci dítěte:

 • veškerou zdravotní dokumentaci dítěte
 • rodný list, příp. pas či občanský průkaz, kartičku pojišťovny
 • deník dítěte, knihu života
 • propouštěcí zprávu z porodnice či jiného zařízení, výsledky vyšetření, kalendář dalších návštěv u lékařů
 • očkovací průkaz
 • příp. další doklady – pas, potvrzení o státní občanství aj.
 • kontakt na ošetřujícího pediatra, ortopeda, příp. další lékaře
 • aktuální denní režim dítěte
 • léky, způsob podávání
 • popis či videozáznam nutných procedur (rehabilitace, zvláštní potřeby při krmení, koupání, usínání, recepty…), pokud ho pěstouni mají
 • někteří pěstouni dají s sebou dítěti dudlík, láhev, několik dávek stravy
 • foto, případně video dokumentaci dítěte
 • předměty, které dítě dostalo od jiných osob (rodičky, sestřiček porodnice či ústavu, sociální pracovnice, babičky či sourozence na přechodnou dobu, kufřík)
 • oblíbenou hračku, přikrývku, oblečení, nahrávku ukolébavky, …

Domluvte se s pěstouny, zda jim můžete v akutních situacích volat. Ověřte, že pro akutní situace máte také telefon na pracovníka doprovázející organizace a na pracovníka OSPOD.

6. Provázení po předání

Hlavním pečujícími osobami jste již vy a pěstouni by se při setkáních měli chovat již jen jako návštěva.

Po definitivním předání by mělo dojít k plynulému postupnému rozvolňování vztahu dítěte s pěstouny. Přeruší-li se vztahy ze dne na den úplně, může dítě prožívat trauma podobné traumatu úmrtí pečující osoby. Proto pokud to jde, rodiny se navštěvují. Setkání by měla probíhat zejména u vás, aby dítě vidělo, že pěstouni jsou již návštěva.

Ideální rozložení návštěv je z praxe zhruba toto:

 • následující den po definitivním předání
 • po dalších 2- 3 dnech
 • za další týden
 • dále pak dle domluvy

I poté máte možnost dále konzultovat vše s pěstouny. Oni s dítětem prožili několik měsíců intenzívní péče, proto dobře znají zvyklosti i potřeby dítěte a mohou vám pomoci zbavit se nejistoty v prvních týdnech péče.

V některých případech vzniká mezi osvojiteli a pěstouny dlouhodobé přátelství. Vaše dítě tak pěstouny zná, proto pro něj není složitá informace, že u nich několik měsíců bydlelo. Pokud se vám takto přátelská atmosféra podaří vytvořit, budete v nich mít průvodce i později, až budete váhat, jak dítěti říct, že se Vám nenarodilo.

Procházejte si čas od času deník a fotky dítěte z období, kdy dítě pobývalo v PPPD, abyste dítěti dávali průběžně prostor, aby se na svou minulost mohlo ptát, aby se jí nebálo a aby vědělo, že po celou dobu bylo milováno. Budete-li o tomto období vyprávět dítěti vy, nebude se na to muset dítě ptát cizích lidí, hledat na svou původní rodinu kontakty na sociálních sítích a riskovat, že se vše dozví od někoho jiného vše dříve, než mu to řeknete vy...

Nebojte se ani po převzetí dítěte vyhledávat odborníky na náhradní rodinnou péči, abyste na to nebyli sami. Vaše dítě bude mít některé specifické potřeby, jiné tempo vývoje či atypické projevy chování. Je dobré mít někoho, kdo problematiku náhradní rodinné péče dobře zná a vy můžete důvěřovat jeho doporučením.

Přejeme Vám hodně úspěchů a radosti na cestě rodičovství!

 

Tým Dobré rodiny

 

Tým Dobré rodiny, o.p.s.Logo Dobré rodiny