Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 1 Sociálně-právní ochrana - pojem

← Zpět na Část 1. (Úvodní ustanovení)

§ 1 Sociálně-právní ochrana - pojem

1)      Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "sociálně-právní ochrana") se rozumí zejména

a)      ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,

b)      ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,

c)      působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,

d)      zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

2)      Nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které upravují též ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.

3)      Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti dávek pěstounské péče55).


Všechny paragrafy 1. části:

§ 1  „Sociálně-právní ochrana dětí“ - pojem

§ 2 Na koho se vztahuje SPOD

§ 3 Úřad pro mezinárodněprávní SPOD

§ 4 Kdo zajišťuje SPOD

§ 4a Vymezení pojmů „osoba odpovědná za výchovu dítěte“, „osoba pečující“, „osoba v evidenci“