Úvodní stránka » Články » Jak mohou porodníci pomoci opuštěnému dítěti?

Jak mohou porodníci pomoci opuštěnému dítěti?

Ilustrační fotoJestliže se v porodnici zjistí, že rodiče o dítě nechtějí nebo nemohou zahájit péči, je potřeba řešit situaci opuštěného dítěte. Řada sociálních pracovníků v tuto chvíli využije možnosti umístit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu. Čím mohou při předávání takovému dítěti pomoci?

Informace o původní rodině

 • Často jsou jediní, kdo se s matkou (příp. otcem) viděli. Jsou tedy jediní, kdo mohou zajistit iinformace o původní rodině - kdo byli rodiče, jak vypadali, jaké měli povolání, proč o dítě nezahájili péči (zapsat názor rodičů). Dítě se na svoje rodiče bude nejpozději v pubertě ptát. Proto je potřeba, aby měly tyto informace někde písemně zachycené.

Vzkaz pro dítě od rodičů

 • Pro některé matky je to náročná situace. Pro dítě i pro matku může být velmi důležité, když rodiče mohou napsat dítěti svůj vzkaz. Především děti potřebují vědět, že za situaci nemohou ony samy. Dále potřebují vědět, že jsou rodiče v situaci, kdy o ně nemohou pečovat, tudíž jsou rádi, že péči převezme jiná rodina. Pak je dobré taky vědět, zda stojí rodiče v budoucnosti o to, aby je dítě kontaktovalo.

Zachování historie - kufřík

 • Pro dítě, které začíná svůj život jako opuštěné, je důležité mít zachovanou vlastní historii. K tomu může pomoci, když v porodnici založí dítěti malý kufřík, do kterého shromáždí první "majetek" dítěte - pásek z ručičky, cedulku z postýlky, dárky od sestřiček či jiných osob, noviny ze dne narození, pohled od porodníků pro dítě s přáním do života aj.

Fotografie

 • Vzhledem k tomu, že dnes každé dítě má od prvního okamžiku spoustu fotek, neměly by o ně být ochuzeny ani tyto děti. Proto je skvělé, když pořídí na porodnici fotografie z prvních okamžiků a předají je pěstounům.
 • Když přijdou pěstouni, je dobré, aby personál umožnil pěstounům vyfotit dítě v jeho postýlce, v jeho pokoji, s jeho sestřičkou a ošetřujícím lékařem.

Informace o zdravotním stavu dítěte

 • Pěstouni mají ze soudních spisů veškeré informace o původní rodině k dispozici. Není důvod nedat jim propouštěcí zprávu, protože pak jí po pěstounech žádají další odborníci při všech následných vyšetřeních.

Kontakt pěstounů s matkou (otcem) dítěte

 • Pokud to je možné a vhodné, osvědčilo se, když se porodníkům podaří zdržet maminku v porodnici, aby předávala dítě rovnou pěstounům PPPD. Pokud by se rozhodla přece jen péči převzít, nebude se potom bát pěstouny navštívit a udržovat kontakt s dítětem za asistence sociální pracovnice. I v případech, kdy už pak dítě nenavštíví, je pro ni důležité uzavřít tuto situaci fyzickým předáním dítěte konkrétním osobám pěstounů, nikoliv jen odejít z porodnice.

Pěstoun jako doprovod dítěte v porodnici

 • V běžných rodinách se řeší, jestli má maminka možnost být s dítětem od prvního okamžiku. O možnost být s pečující osobou by neměly přijít ani tyto děti. Proto moderní porodnice vítají možnost, když pěstoun nastoupí jako doprovod dítěte a zajišťuje pečovatelskou část, zdravotníci se mohou věnovat jen zdravotní péči. Zejména u dětí drogově závislých matek, které mají abstinenční příznaky, se to velmi osvědčilo.

Klidné vstřícné prostředí

 • Vzhledem k tomu, že se jedná o děti, které měly složitý prenatální vývoj, je dobré zajistit jim klid bezprostředně po narození. Je tedy dobré zvážit, jak eliminovat zvukovou zátěž dítěte v porodnici (pípání přístrojů, hovory personálu).
 • Zároveň k tomu přispěje i vstřícné chování zdravotnického personálu během předávání dítěte pěstounům.

Doprovázející pracovník

 • Každý pěstoun má nárok na pomoc doprovázející organizace, která k tomu dostala pověření od krajského úřadu. Proto se v některých případech může stát, že s pěstounem přijde do porodnice i jeho doprovázející pracovník.

Zajištění dokladů dítěte

 • Pěstounovi velmi pomůže, když jsou co nejdříve zajištěny základní doklady dítěte - rodný list a kartička pojišťovny. Proto velmi vítají, pokud to je zajišťováno ihned po narození dítěte.