Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 3 Úřad pro mezinárodněprávní SPOD

← Zpět na Část 1. (Úvodní ustanovení)

§ 3 Úřad pro mezinárodněprávní SPOD

1)      Zřizuje se Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen "Úřad") se sídlem v Brně. Úřad je správním úřadem s celostátní působností; je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo").

2)      V čele Úřadu je ředitel; jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem.2b)


Všechny paragrafy 1. části:

§ 1  „Sociálně-právní ochrana dětí“ - pojem

§ 2 Na koho se vztahuje SPOD

§ 3 Úřad pro mezinárodněprávní SPOD

§ 4 Kdo zajišťuje SPOD

§ 4a Vymezení pojmů „osoba odpovědná za výchovu dítěte“, „osoba pečující“, „osoba v evidenci“