Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 47l Příspěvek při převzetí dítěte

§ 47l Příspěvek při převzetí dítěte

1)      Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče; příspěvek při převzetí dítěte, jde-li o totéž dítě, náleží osobě pečující jen jednou.

2)      Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku

a)      do 6 let 8 000 Kč,

b)      od 6 let do 12 let 9 000 Kč,

c)      od 12 let do 18 let 10 000 Kč.

3)      Příspěvek při převzetí dítěte se vyplatí jednorázově.

Poznámka:

Při přijetí dítěte do PPPD nenáleží příspěvek při převzetí dítěte. Souběh s dávkami státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek atd.) je možný.