Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 47n Společná pěstounská péče manželů

§ 47n Společná pěstounská péče manželů

Při společné pěstounské péči manželů náleží dávka pěstounské péče jen jednomu z manželů určenému na základě dohody manželů. Nedohodnou-li se manželé, určí příslušná krajská pobočka Úřadu práce, kterému z manželů se dávka pěstounské péče přizná.