Úvodní stránka » Články » Budoucí osvojitelé a pěstouni z Liberecka se seznamují s RPP

Budoucí osvojitelé a pěstouni z Liberecka se seznamují s RPP

Již podruhé představili Manželé Hláskovi problematiku Rané pěstounské péče v rámci příprav žadatelů o osvojení či pěstounskou péči, které pořádá Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci. Během čtyřhodinového sezení se probraly jak teoretické, tak praktické otázky pěstounské péče na přechodnou dobu a především oblast postnatální péče o děti odkázané na náhradní rodinnou péči.

Páry účastnící se setkání tak získaly informace z praxe a účastníci mohli otázky, které si v průběhu celého školení kladli, položit i někomu jinému, než realizátorům příprav. Spolu s tématikou RPP se setkání účastnil i pár zkušených osvojitelů a osvojitelka dvojčat, kteří v diskuzi odpovídali na další množství dotazů budoucích osvojitelů.