Úvodní stránka » Články » Chcete být pěstounem?

Převzato z m.penize.cz | Autor článku: Petra Dlouhá | 20. 10. 2014

 

Rodičů z povolání je už dvě stě padesát. Chcete být jedním z nich?

 

Před dvěma lety na seznam profesí přibyla zajímavá položka a dnes už stát platí víc než dvě stě padesát lidí za to, že jsou „profesionálními rodiči“, připravenými kdykoli přijmout cizí dítě toho času bez rodiny. A zase ho vrátit, jakmile se situace vyřeší. Jaká jsou pravidla a úskalí profesionálního pěstounství? A kolik si „rodič na plný úvazek“ vydělá?

U táty na koni

Počet pěstounských rodin v Česku roste. Aktuálně jich je zhruba deset tisíc. Dvě třetiny z nich mají k dítěti, o které pečují, příbuzenský vztah. „Tato varianta je preferována, protože dítěti zůstávají zachovány vztahy s blízkými,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Petr Sulek.

Vedle klasických pěstounských rodin ale přibývá i těch, které přijímají na přechodnou dobu cizí děti – věnují se pěstounství profesionálně. „Na počátku roku 2013 bylo takových rodin asi třicet pět, v současné době jich je už dvě stě padesát, většina je neustále vytížena a zvládne se postarat o několik dětí v průběhu roku,“ pokračuje Petr Sulek.

Permanentní pohotovost

Být profesionálním pěstounem znamená být neustále v pohotovosti, být připraven kdykoli přijmout do péče dítě, o které se momentálně nemůžou starat biologičtí rodiče. A vrátit ho hned, jakmile neblahé okolnosti v původní rodině pominou nebo se pro dítě podaří najít adoptivní či trvalou pěstounskou rodinu a vyřídí se všechny potřebné formality. Úkol profesionálního pěstouna je vymezen jasně: plynule dítě předat zpět do biologické nebo do nové rodiny, uchránit ho v meziobdobí před pobytem v jakémkoli typu ústavu.

„Považujeme za prioritní vyloučení užívání ústavní péče u nejmenších dětí, kde jsou následky na další vývoj dětí nejzásadnější,“ říká Petr Sulek.

O dalším osudu dítěte nemůže profesionální pěstoun žádným způsobem rozhodovat – to je na zodpovědnosti soudu a úřadů. Svěřené dítě u něj může podle zákona zůstat maximálně rok. „Podle našich zkušeností obvykle děti zůstávají kratší dobu, několik týdnů, maximálně měsíců. Doba se prodlužuje zejména v závislosti na délce soudního řízení, které bohužel někdy trvá opravdu mnohem déle, než bychom si přáli,“ podotýká mluvčí ministerstva. A dodává, že kdyby se ve výjimečném případě nepodařilo situaci dítěte během jednoho roku vyřešit, bude se hledat východisko individuálně – především s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Chcete se stát profesionálním rodičem?

Pokud zvažujete možnost stát se profesionálním pěstounem, měly by vaše první kroky vést na oddělení náhradní rodinné péče obecního úřadu v obci s rozšířenou působností podle vašeho trvalého bydliště. Tam dostanete všechny potřebné informace – a také můžete zažádat o zařazení do evidence pěstounů na přechodnou dobu. K žádosti je třeba přiložit výpis z rejstříku trestů a zprávu o zdravotním stavu. Dokládat budete muset také svou finanční situaci.

Jakmile se zkompletují podklady, postoupí obecní úřad vaši žádost úřadu krajskému. Čekají vás psychologické testy a povinná přípravka v rozsahu sedmdesáti dvou hodin. Úředníci budou posuzovat stabilitu vašeho vztahu s manželem či partnerem, prostředí, ve kterém žijete, vaše děti a případně i další lidi, se kterými sdílíte domácnost. Zajímat je především bude, jestli máte dostatečné zázemí a předpoklady pro výchovu dítěte a jaká je vaše motivace do profesionálního pěstounství jít.

„Proces odborného posuzování zájemců o náhradní rodinnou péči je velmi dlouhý a náročný, od podání žádosti do konečného zařazení uběhne někdy i víc než rok. V některých případech během této doby dojde ke změně v životní situaci rodiny a ta svoji žádost vezme zpět nebo rodina sama dospěje k závěru, že pěstounská péče není pro ni vhodná,“ upozorňuje Petr Sulek z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Čekání na telefon

Když sítem projdete a do evidence vás zařadí, měli byste do jednoho měsíce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí nebo neziskovou organizací, která má pověření k provázení pěstounů, uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče. A začíná vám pohotovost.

Telefon, že se našlo dítě, které potřebuje vaše služby, vaši péči, může zazvonit kdykoli. V té fázi už byste měli být po všech stránkách připraveni, k převzetí dítěte obvykle dojde během několika dní od zadrnčení telefonu.

Jaký dostanete „plat“

Odměna profesionálního pěstouna, tedy člověka zařazeného v evidenci pěstounské péče na přechodnou dobu, dosahuje dvaceti tisíc měsíčně. Tuto částku pobíráte i v případě, že aktuálně o žádné dítě nepečujete (tedy jste pouze v pohotovosti). Když pečujete o dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), tedy o dítě dlouhodobě nemocné nebo postižené, zvyšuje se měsíční odměna na dvacet čtyři tisíc.

Jako profesionální pěstoun si můžete vydělávat nebo přivydělávat i něčím jiným – pokud se o dítě dobře postaráte. Případný výdělek či přivýdělek nemá na výši odměny vliv.

Platí ale, že odměnu pěstouna může vždy pobírat pouze jeden z manželů, a to i v případě, že jste v evidenci zařazeni oba.

Z hlediska daní a povinných odvodů je odměna pěstouna posuzována jako příjem ze závislé činnosti. Což jinými slovy znamená, že měsíční odměna ve skutečnosti dělá dvacet tisíc hrubého. Než vám úřad práce odměnu vyplatí, strhne z ní zálohu na daň z příjmů, pojistné na sociální, zdravotní a také úrazové pojištění. 

Pěstoun stůně

V případě, že onemocníte nebo se vám stane úraz, a nebudete schopni svou profesi pěstouna vykonávat – tedy ocitnete se v dočasné pracovní neschopnosti, nebo dokonce v karanténě, nebude to mít na výplatu odměny vliv. Dostávat ji však budete maximálně do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vaše pracovní neschopnost vznikla (nebo vám byla nařízena karanténa). Dávky nemocenské (z titulu odměny pěstouna) v tomto období nedostanete, čerpat je můžete začít až později. Pokud ovšem máte ještě jiné zaměstnání, náhradu mzdy i nemocenskou z něj čerpat můžete od počátku pracovní neschopnosti – současné pobírání odměny pěstouna na to nemá vliv.

Pěstoun v důchodu

Profesionálním pěstounem se může stát i člověk v důchodovém věku. Fakt, že pobíráte starobní důchod, nemá na výši odměny žádný vliv – vzájemně se nevylučují, lze je pobírat současně. Neplatí to ovšem o důchodu předčasném, ten s odměnou pěstouna kombinovat nelze, musíte si tedy zvolit jedno nebo druhé.

Příspěvek na potřeby dítěte

Vedle odměny vám bude stát vyplácet ještě příspěvek na úhradu potřeb dítěte, o které právě pečujete. Měsíčně jde o:

  • 4500 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
  • 5550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
  • 6350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
  • 6600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let

(Pozn.: Částky platí i pro klasickou pěstounskou péči; profesionální pěstounská péče se však ve většině případů týká nejmenších dětí.)

U dítěte dlouhodobě nemocného nebo handicapovaného se částky příspěvku zvyšují – konkrétní sumy vidíte v tabulce.

Dítě ve věku

Dítě ve stupni závislosti I (lehká závislost)

Dítě ve stupni závislosti II (středně těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti III (těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti IV (úplná závislost)

Do 6 let

4650 Kč

5550 Kč

5900 Kč

6400 Kč

6–12 let

5650 Kč

6800 Kč

7250 Kč

7850 Kč

12–18 let

6450 Kč

7800 Kč

8300 Kč

8700 Kč

18–26 let

6750 Kč

8100 Kč

8600 Kč

9000 Kč

V případě, že dítě pobírá sirotčí nebo invalidní důchod, příspěvek na něj nedostanete – chodí vám jeho důchod. Když je ale vyměřený důchod nižší než určená suma příspěvku, stát rozdíl v  částkách doplácí.

 


Původní článek s diskuzí naleznete zde