Úvodní stránka » Články » Další miminko má svou rodinu

Další miminko má svou rodinu

Ilustrační obrázky - rodinkaMiminko, o kterém jsme psali v článku z 5. března 2011, již má svou definitivní rodinu. Miminko bylo do RPP umístěno v únoru. Od té doby v pěstounské rodině čekalo, než se vyřeší jeho právní situace. Nemuselo tedy čekat v ústavu, ale v rodině. Tentokrát bylo po právní stránce vše jednodušší, navíc příslušné úřady se snažily urychlit potřebné procesy, takže své dvouměsíční narozeninky už miminko oslavilo v definitivní rodině. Z psychologického posudku vyplývá, že psychomotorický vývoj naprosto odpovídá věku. Miminko šlo do nové rodiny už vybaveno takovými dovednostmi, jakými jsou úsměv a radost z komunikace s blízkými osobami. Z celého procesu se radují definitivní rodiče, miminko i všichni, kteří se celou dobu zabývali tím, aby mohlo být miminko v rodině co nejdříve.

Pro pěstounskou rodinu byla druhá zkušenost s miminkem umístěným do RPP již o hodně snazší než při péči o první miminko. Především byla RPP daleko snáze přijímána odbornou i laickou veřejností. Lidé, kteří se s pěstounskou rodinou setkávali, si již uměli představit, o jaký druh péče se jedná. Uměli si již představit, jakým způsobem bude probíhat předání miminka do definivní rodiny. Uměli si také představit, jak předávací období pěstounská rodina zvládne.

První miminko umístěné do RPP mělo tak složitou právní situaci, že se do definitivní rodiny dostalo až poté, co oslavilo své první narozeniny. To vyžadovalo do jeho definitivních rodičů velkou míru empatie, intuice i osobnostní zralosti, kterou naštěstí velice dobře osvědčili. Přestože bylo tedy miminko tak velké, podařilo se díky spolupráci pěstounské rodiny, denitivní rodiny i příslušných úřadů zvládnout velice dobře adaptační období. Ukázalo se, že pokud se dítě v raném věku naučí vytvářet výlučnou vazbu k pečující osobě, zvládne ji pak "překlopit" na jinou pečující osobu, pokud se to ukáže nutným. Dítě však do definitivní rodiny nešlo s deprivací, které by se v ústavní výchově nevyhlo. Z psychologických posudků, které byly pořízeny jak před předáním dítěte do definitivní rodiny, tak po předání, vyplývá, že dítě si dítě v nové rodině vytvořilo bezpečné vazby a že se v ní plně adaptovalo.

Vzhledem k tomu, že druhé miminko šlo do své definitvní rodiny do dvou měsíců od narození, byla adaptace na miminka na definitivní rodinu poměrně snadná. I pro definitivní rodiče bylo snazší přebírat do péče tak malé dítě. Děkujeme všem, kteří se o to vše zasloužili.