Úvodní stránka » Otázky a odpovědi » Jak dlouho může RPP trvat?

Jak dlouho může RPP trvat?

Od 1. 1. 2013 je maximální lhůta trvání pěstounské péče na přechodnou dobu (pod kterou RPP spadá) 1 rok. 

Zda však bude péče trvat v řádu dnů či měsíců, nelze s určitostí předem říct. Proto je to tak náročná služba. U prvního dítěte, které jsme přebírali do péče, jsme měli informaci, že bude u nás 2 měsíce. Nakonec to díky soudkyni trvalo 16 měsíců. Vše pak záleží na práci soudu a sociální pracovnice dítěte. Zpravidla by dítě mělo odcházet do definitivní rodině nejpozději v šesti měsících. Pokud to tedy začne vypadat, že do té doby nebude možné dítě do definitivní rodiny umístit, pak je potřeba ve spolupráci s krajským úřadem hledat dlouhodobou pěstounskou rodinu. Podle novely o sociálně-právní ochraně dětí je nyní povinností OSPOD vypracovat dítěti časový plán (IPOD), který stanoví i to, kdy by se pro dítě hledalo další řešení, kdyby se RPP začala protahovat.