Úvodní stránka » Články » Diagnostika dětí v PPPD

Diagnostika dětí v PPPD

Stále se setkáváme s názorem, že děti v PPPD mají menší péči než děti v ústavní péči. Naše praxe ukazuje přesný opak. Velmi často slýcháme příběhy pěstounů na přechodnou dobu, jak převzali dítě a teprve u nich bylo skutečně diagnostikováno. Teprve po přechodu dítěte do PPPD byla odhalena např. závažná oční vada, neprůchodná nosní dírka (vývojově nedošlo k jejímu otevření). Během přebírání dítěte do PPPD a během péče o takové dítě je většinou naopak zajištěna velmi komplexní diagnostika dítěte.

Schéma diagnostiky dítěte v PPPDZdravotní diagnostika

Pěstoun je povinen navštívit pediatra do 48 hod po převzetí dítěte. Ten vyhodnocuje potřebu dalších vyšetření u specialistů. Dítěti je v případě potřeby zajištěna léčba. Pokud je to nezbytné, může být dítě hospitalizováno, jinak dochází s pěstouny na vyšetření a léčbu ambulantně.

Sociální diagnostika

Ještě před předáním dítěte do PPPD a bezprostředně po jeho předání začíná OSPOD dítěte vyhodnocovat sociální situaci dítěte. Na základě toho pak vypracuje individuální plán ochrany dítěte, na kterém se podílejí pěstouni i jejich doprovázející organizace.

Psychologická diagnostika

Doprovázející organizace navštíví před nebo po předání dítěte do PPPD pěstouny a dítě a vyhodnocuje potřebu odborné psychologické pomoci dítěti, kterou následně zajišťuje. Dítě tak má daleko větší šanci, že se dostane do péče odborníka, který je nejen psychologem či terapeutem, ale zná specifika potřeb dětí v náhradní rodinné péči, rozumí poruchám vývoje citového pouta a umí lépe pomoci pěstounům nastavit výchovné metody tak, aby byly účinné.

Naplňování IPOD (individuální plán ochrany dítěte)

Na základě této komplexní diagnostiky je vypracován IPOD, jsou stanoveny krátkodobé a dlouhodobé terapeutické cile. Řadu z nich lze dosáhnout již během pobytu dítěte v PPPD. Na základě dosavadních zkušeností lze říci, že pěstouni zajišťují zdravotní terapii ve spolupráci s lékaři a specialisty velmi účinně. Dítě navíc není traumatizováno zbytečným pobytem ve zdravotnickém zařízení, má blízkou osobu, která ho na jednotlivá vyšetření může připravit a může mu pomoci je zvládnout. Stejně tak pomáhají pěstouni dítěti při zvládání léčby, je-li pro dítě náročná.

OSPOD dítěte podle dosavadních zkušeností ve většině případů velmi intenzivně pracuje na zmapování situace a co nejrychlejším vytvoření IPOD dítěte. Díky spolupráci s doprovázejícími organizacemi, které také mohou pomoci naplňovat cíle sociální práce, dochází daleko častěji k rychlému nalezení trvalého řešení pro dítě.

Doprovázející organizace zároveň zajišťuje psychoterapeutickou péči dítěti, je-li to třeba. V ideálním případě pěstouni umí používat nástroje terapeutického rodičovství a mohou tak dítěti výrazně zlepšit psychický stav dítěte již v době hledání trvalého řešení.

V dosažení terapeutických cílů následně může pokračovat přebírající rodina, která je s nimi seznámena.