Úvodní stránka » Dobrá rodina o.p.s.

 

Projekt Raná pěstounská péče má od 11. dubna 2012 oficiální servisní organizaci - obecně prospěšnou společnost Dobrá rodina.

 

O společnosti:

Datum zápisu: 11. dubna 2012
Spisová značka: O 909 vedená u Městského soudu v Praze
Název:

Dobrá rodina o.p.s.

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ 110 00
Identifikační číslo: 242 86 664
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
 
Druh obecně prospěšných služeb: 
Školící, poradenské a podpůrné služby pro děti, rodinu a partnery.
Pořádání seminářů, školení, cyklů celoživotního vzdělávání a pobytových akcí pro děti, mládež, jednotlivce, rodiny, odbornou i laickou veřejnost.
Příprava pro partnerský a rodinný život.
Spolupráce se všemi stupni škol v oblasti vzdělávání k partnerské a rodičovské zodpovědnosti.
Podpora a odborné služby pro partnery a rodiny.
Osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti různých forem partnerského a rodinného života a v problematice rodičovství.
Osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti aplikace neurovědeckých poznatků do každodenního života.
Podpora osobního rozvoje především formou individuálních, párových a skupinových sezení.
Výkon služeb sociálně-právní ochrany dětí.
Školící, poradenské a podpůrné služby pro náhradní rodinnou péči.
Výběr, příprava, podpora a doprovázení pěstounů pro výkon rané pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu a dlouhodobé pěstounské péče a servis pro tyto rodiny.
Pořádání seminářů, školení, cyklů celoživotního vzdělávání a pobytových akcí pro oblast náhradní rodinné péče.
Spolupráce se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi a společnostmi podílejícími se na sociálně-právní ochraně dětí a oblasti náhradní rodinné péče.
Osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti moderních forem náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí.
 
Ředitelka společnosti - statutární orgán:

Bc. Martina Loutná
 
Správní rada:
Předseda správní rady:
Vratislav Hlásek
den vzniku členství: 11. dubna 2012
člen správní rady:
Alžběta Hlásková 
den vzniku členství: 11. dubna 2012
člen správní rady:
Ladislav Joska 
den vzniku členství: 11. dubna 2012

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
Josef Kujal 
den vzniku členství: 11. dubna 2012
člen dozorčí rady:
Ondřej Kopecký
den vzniku členství: 11. dubna 2012
člen dozorčí rady:
Renáta Kafková 
den vzniku členství: 11. dubna 2012
 
Zakladatelé:
Ing. František Francírek, Ph.D.
Vratislav Hlásek