Úvodní stránka » Články » Dobrá rodina slaví 1. narozeniny

Sedmikráska v ruce miminka

Dobrá rodina slaví 1. narozeniny

Právě před rokem se rozběhla činnost Dobré rodiny o.p.s., která si jako svoje hlavní téma vzala rozvoj rané pěstounské péče. Rok to byl opravdu nabitý událostmi a prací. Co se za tu dobu podařilo?

Výsledky činnosti Dobré rodiny o.p.s.

Výsledky naší osvětové činnosti jsou více než patrné. Pěstounská péče na přechodnou dobu je sice uzákoněna od roku 2006, ale teprve poté, co se lidé mohli začít seznamovat s jejím praktickým využívání, stoupl o ni zájem široké veřejnosti. V roce 2009 poskytovala RPP jediná rodina. Dnes jsou v republice desítky rodin, které stihly projít přípravou a začaly PPPD poskytovat. A v přípravách po celé ČR jsou další desítky rodin. Díky nim tak opuštěná miminka i starší děti budu mít možnost nezačínat svůj život v ústavech, ale v rodinách. 

Nabízíme Vám přehled hlavních aktivit, které jsme během uplynulého roku podnikli. Není toho málo...

VZNIK A ROZVOJ ORGANIZACE DOBRÁ RODINA O.P.S.

 • vznik obecně prospěšné organizace Dobrá rodina o.p.s.
 • zajištění prostor pro fungování Dobré rodiny o.p.s.
 • získání akreditace pro Dobrou rodinu jakožto vzdělávací instituce
 • získání akreditace MPSV pro vzdělávací program pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách RPP v praxi

OSVĚTA V OBLASTI RANÉ PĚSTOUNSKÉ PÉČE

SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ A KURZY

 • semináře pro zájemce o RPP
  • Praha (celkem 98 účastníků) ve dnech 25. února 2012, 24. března 2012 , 14. dubna 2012, 19. května 2012, 9. června 2012, 8. září 2012 a 10. listopadu 2012 
  • Olomouc a okolí 15. září 2012 (cca 15 účastníků)
 • školení sociálních pracovnic a zájemců o PPPD
  • Pardubice 18. ledna 2012 (cca 50 účastníků)
  • Praha 22. března 2012 (cca 60 účastníků)
  • Hradec Králové 29. března 2012 (cca 60 účastníků)
  • akreditovaný kurz RPP v praxi (akreditace MPSV) 14. září 2012 v Olomouci pro cca 40 sociálních pracovnic
 • školení pěstounů a osvojitelů:
  • Liberec 23. února 2012 (cca 12 párů)
  • Praha dne 3. března 2012 (5 párů)
  • Praha – Technická knihovna v Praze 26. června 2012 (cca 60 účastníků)
 • školení opatrovnických soudců (seminář MPSV a organizace  Lumos)
  • Brno - kancelář ombudsmana  7. června 2012 (cca 60 účastníků)
  • Praha – Technická knihovna v Praze 26. června 2012 (cca 60 účastníků)

KVANTITATIVNÍ ÚDAJE: SOUHRN

V roce 2012 jsme nás oslovilo cca 500 funkčních rodin žijících na území hl. m. Prahy, které projevily zájem o podrobnější informace o PPPD. Na základě těchto setkání se v Praze podařilo najít 7 rodin, které se rozhodly, že PPPD budou poskytovat a dalších 10 rodin se na poskytování PPPD připravuje. 

Podařilo se oslovit všechny kraje ČR. Z několika tisíc rodin, které se o RPP dozvěděly, projevilo 80 rodin z ČR takový zájem o PPPD, že se tito zájemci objednali na seminář o RPP.

 • Praha - 12 rodin
 • Středočeský – 7 rodin
 • Plzeňský – 4 rodiny
 • Karlovarský – 1 rodina
 • Jihočeský – 4 rodiny
 • Pardubický – 5 rodin
 • Královéhradecký – 10 rodin
 • Liberecký  - 6 rodiny
 • Ústecký – 3 rodiny
 • Vysočina – 3 rodiny
 • Jihomoravský – 4 rodiny
 • Moravskoslezský  - 7 rodin
 • Olomoucký – 12 rodin
 • Zlínský – 2 rodiny

Tyto rodiny jsme s námi procházely nejrůznější otázky  ve fázi rozhodování, ve fázi přípravy, v době pohotovosti, při převzetí dítěte do PPPD, při předávání dítěte do definitivní rodiny i při „rekonvalescenci“ po předání dítěte. Potvrzují se tak zkušenosti ze zemí, kde již k transformaci péče o ohrožené děti došlo, že cca ze 100 oslovených rodin se 1 – 2 rodiny začne věnovat PPPD (vyhoví vstupním požadavkům, absolvují celou přípravu a převezmou do péče dítě).

ROZHOVORY A VYSTOUPENÍ PRO MÉDIA

 • Festival Jeden svět na festivalu 11. března 2012 vystoupení spolu s M. Macelou z MPSV o PPPD
 • Radiožurnál 7. května 2012 - rozhovor
 • Události ČT – příspěvek k tématu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • Dokument Lenky Svobodové Ani na chvíli sami na ČR 2 v cyklu Dobrá vůle o RPP
 • Zpravodajství TV Barrandov - téma novela o sociálně-právní ochraně dětí
 •  „Informace pro lékařské praxe“ - vypracování podkladů pro článek do časopisu (srovnání výhod PPPD s ústavní výchovou na základě praktických zkušeností s PPPD i následky ústavní výchovy na vyžádání MPSV)
 • Provázení rodiny jako dlouhodobý proces - tvorba článku pro sborník  pro doprovázející organizace
 • Aktualizace webu www.rpp.cz, kontrola nových článků, vyřizování diskuze
 • www.cijedite.cz  - uvedení naši činnosti jako příkladu dobré praxe na web Čí je dítě

DALŠÍ OSVĚTA: 

 • Dobrá aukce – organizace akce a prezentace RPP na akci Dobré odpoledne s Dobrou aukcí, jejíž výtěžek je určen pro podporu rozvoje RPP v ČR, vytvořen spot a promítán na velkoplošné obrazovce - společnost CityChannel na Nuselském mostě v Praze
 • Luftování – prezentace RPP na akci, jejíž výtěžek je určen pro podporu rozvoje RPP v ČR
 • Průběžně probíhalo neustálé zvyšování obecného povědomí veřejnosti o problematice sociálně-právní ochrany dětí, posilování veřejné debaty o tématu péče o ohrožené děti v České republice a zapojování co nejširší veřejnosti do ochrany práv dětí, spolupodílení se na nastavování podmínek pro vytvoření sítě služeb pro práci v rodinách
 • propagace RPP na setkáních s rodinami - vyhledání nových pěstounů PPPD

PODPORA NOVELY O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

 • osobní setkání s poslanci ČSSD Mgr. Janem Sklenákem, JUDr. Janem Chvojkou a Mgr. Danou Váhalovou, konzultace s MUDr. Jiřím Koskubou a asistenty poslanců VV  - vysvětlení důležitosti přijetí novely
 • www. prehlasujteprezidenta. cz - spuštěna microsite na podporu přijetí novely SPOD
 • rozeslání informace o přijetí novely o sociálně-právní ochraně dětí, rozeslání informací z MPSV ohledně interpretace některých bodů novely o sociálně-právní ochraně dětí

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY

 • články na www.rpp.cz na podporu novely, odpovědi na připomínky k novele zákona SPOD
 • Setkání s Kateřinou Dunovskou z NO Cestou necestou, navázání spolupráce
 • spolupráce se společností Amalthea  v oblasti hledání řešení pro rodiny, které jsou připraveny poskytovat RPP, ale díky nezájmu příslušných pracovníků OSPOD nejsou dostatečně obsazovány
 • zaslání návrhu na vyhlášení Mezinárodního dne pěstounských rodin velvyslankyni Editě Hrdé, stálé představitelce ČR při OSN
 • komunikace s rodinami, které přebraly dítě z RPP, sledování dalšího vývoje dětí, návštěvy dětí, konzultace výchovných postupů
 • vyřizování e-mailových dotazů došlých na adresu info@rpp.cz (nabídka spolupráce, konzultace - poradenství)
 • rozšiřování spolupráce s kontaktními osobami v krajích ČR, případně regionech (spolupracující OSPOD, či odborná instituce, organizace, spolupracující jednotlivec) ČR
 • navázána dlouhodobá spolupráce se sponzorem a partnerem Mint Investments , podpora našeho projektu Prostor pro dobrá řešení : vznik a rozvoj roce 2013 podporující regionální spolupráci v jednotlivých územích ČR, propojuje fungování organizací pracujících v prorodinné oblasti a přibližuje služby a informace blíže lidem - první jednání zahájena v regionu Opava - společenské centrum pod tradiční regionální značkou Breda & Weinstein
 • V rámci oslovení a získání nových partnerů a osob pro spolupráci byly získány dary v podobě práce odborníků vykonané pro organizaci: zahrnuje přípravu návrhů + finální realizaci: tvorba web microsites, grafické zpracování různých podkladů, texty do propagačních materiálů, texty pro kampaně, tisková zpráva a její distribuce, tvorba spotu, pronájem obrazovky na spot, tisk zdarma materiálů, umělecké vystoupení na Dobré aukci. Získanými partnery pro podporu organizace svými službami byly společnosti: Podolka, Natural food, Galerie Vltavín, Tiskárna Maestro, MINT investments, Studio ATD, Citychannel, JNJ, 2media, Vinoservis.cz, Fundus

ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH PROBLÉMŮ PĚSTOUNŮ RPP 

 • navázání spolupráce s úřady na území Prahy, která přinesla umístění prvního dítěte z Prahy do RPP
 • tvorba pilotní dohody o výkonu PPPD ve spolupráci s MPSV a Magistrátem hl. m. Prahy a pracovníky Natamy, ověřování pilotní dohody o výkonu pěstounské péče v praxi
 • komunikace s MHMP ohledně hledání řešení pro větší využívání rodin zařazených mezi osoby vhodné poskytovat PPPD (kojenecký ústav je plný dětí, pěstounské rodiny přitom nejsou využity), informování sociálních pracovníků o volných rodinách připravených přijmout miminko do RPP, možnost specializace pěstounů na výkon RPP
 • tvorba metodických doporučení pro tvorbu formulářů pro dávky pěstounské péče, pracovní konzultace této otázky s ředitelstvím úřadu práce a s MPSV, komunikace s úřady práce, které dosud neměly zkušenost s vyplácením dávek přechodné pěstounské péče, opětovné vysvětlení principů RPP, sdílení zkušeností vyplácení dávek v předchozích případech
 • vyhledávání poskytovatelů podpůrných a doprovodných služeb pro pěstouny, vyhledání psychologa pro psychologické vyšetřování dětí v RPP pro potřeby rozhodování poradního sboru v potřebném termínu, komunikace s P. Veberem (tajemník Asociace cestovních kanceláří), s M. Šebou (bývalý šéf Asociace cestovních kanceláří), jednání se Student Agency o poskytování služeb pěstounům RPP - pomoc při zajišťování dovolených dle aktuální situace pěstounů a umístěných dětí v těchto rodinách
 • doklady  pro dítě RPP (rodný list, občanský průkaz, pas) – systémové řešní vyřizování těchto dokladů
 • tvorba vzoru deníku dítěte v RPP pro potřeby dalších pěstounů RPP, hledání cest, jak pěstounům zjednodušit vytváření deníku (vytvoření šablony)
 • problematika dětí s pozitivním výsledkem vyšetření na HCV, rizika skutečného vzniku onemocnění, léčba, rizika z hlediska osvojitelů, příprava informačního materiálu pro potřeby osvojitelů a pracovníků NRP (spolupráce s MUDr. Hobstovou)
 • vystoupení na setkání pěstounů na přechodnou dobu pořádaném společností Amalthea dne 3. listopadu 2012 v Chrudimi na téma Praktické zkušenosti s RPP, odpovědi v diskuzi, praktické rady na základě zkušeností s jednotlivými standardními i neobvyklými situacemi, do které se pěstouni RPP dostávají
 • získávání odpovědí na konkrétní otázky pěstounů RPP od MPSV
 • příprava, realizace a vedení  Setkání pěstounů RPP  dne 8. prosince 2012 – novinky vyplývající z přijetí novely o SPOD, sbírání zkušeností, předání odpovědí MPSV na předchozí dotazy, hledání dalších forem sdílení zkušeností mezi pěstouny PPPD
 • hledání partnerů pro podporu rodin poskytujících RPP (Jablotron, Aquapalace Čestlice, Procter a Gamble.cz, Nutricia.cz)
 • opakované konzultace na vyžádání pěstounů RPP (hledání organizace pro provázení, práce s  biologickou rodinou dítěte, tvorba deníku, péče o dítě se specifickými potřebami, komunikace s pracovníky OSPOD, předávání dítěte definitivní rodině, vyrovnávání se s emočním prožíváním předávání dítěte z RPP aj.)

Jak to všechno začalo (2008 - 2011)?