Úvodní stránka » Články » Doklady pro děti v pěstounské péči (pas, OP, opencard)

Doklady pro děti v pěstounské péči (pas, OP, opencard)

Pas

Zjišťovala jsem kvůli našemu současnému miminku, jak to je s možností netrvat na podpisu rodičů u dětí v pěstounské péči při vydávání dokladů.

Pas

Z ministerstva vnitra máme potvrzeno, že v případě nezastižitelných rodičů stačí místo podpisu vyjádření OSPOD dítěte, že získání souhlasu rodiče je spojeno s těžko překonatelnou překážkou (viz. předchozí článek http://www.rpp.cz/inpage/muze-pestoun-zazadat-o-cestovni-pas-pro-dite-v-pppd/.

Občanský průkaz

Po schengenském prostoru lze cestovat jen s občanským průkazem. To se týká i dětí. Nyní mám tedy nově potvrzeno, že zde platí totéž jako u pasů:

Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. To doložíte vyjádřením OSPOD dítěte, že získání souhlasu rodiče s vydáním občanského průkazu je spojeno s překážkou těžko překonatelnou. 

Opencard

A ještě nověji mám totéž vyjádření k vydávání opencard:

Pěstoun "zastupuje" pouze dítě do 15 let věku, jestliže dítě dovršilo 15 let a má svůj doklad totožnosti, žádá o kartu Opencard samostatně.

Pokud dítě nedovršilo 15 let věku, vyplňuje se žádost o vydání karty Opencard a jako zákonný zástupce je uveden pěstoun, přičemž dokládá svůj doklad totožnosti a soudní rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče (stačí ta část, kde je uvedeno jméno dítěte a jméno pěstouna, kterému je dítě svěřováno. Pokud se obáváte o choulostivé údaje dítěte, doneste zkopírované soudní rozhodnutí, kde tyto údaje budou začerněny, nebo jiný doklad potvrzující svěření dítěte do pěstounské péče oné osoby). Nejlépe je tedy doložit opět vyjádření OSPOD dítěte, že získání souhlasu rodiče s vydáním opencard je spojeno s překážkou těžko překonatelnou.