Úvodní stránka » Důvody pro věk nejmladšího dítěte

Proč by neměla poskytovat PPPD rodina s malými dětmi?

Jedním z nejčastějších důvodů, proč jsou žadatelé o PPPD odmítnuti, je věk nejmladšího dítěte v rodině. I z naší zkušenosti musíme potvrdit, že není vhodné, když PPPD poskytuje rodina, jejíž nejmladší dítě je mladší než 8, lépe však 10 let. 

Je pro to řada důvodů. Pomoc dalším dětem totiž v první řadě nesmí ohrozit děti, které v dané rodině již jsou. Poskytování PPPD však mladší děti ohrozit může. Zde nabízíme z vlastní zkušenosti některé důvody, které vysvětlují, proč je třeba na věk nejmladšího dítěte brát takový ohled:

  1. Jestliže rodina poskytuje pěstounskou péči na přechodnou dobu, může si malé dítě najednou přestat být jisto svou pozicí v rodině. Může mít obavu, že si i ono bude muset jednou „sbalit kufry“ a jít někam dál.

  2. Předškolní dítě potřebuje opravdu hodně rodičovské pozornosti. Té se mu s miminkem nedostane.

  3. Mladší děti neumí dobře verbalizovat svoje pocity, tudíž se o traumatizujícím prožívání při poskytování PPPD nejsou schopny podělit a rodiče nemají možnost tuto situaci řešit. Některé mladší děti na to mohou reagovat „zlobením“, jiné hyperaktivitou či naopak zatažením se do sebe.

  4. Rozhodnutí poskytovat PPPD neudělaly děti, ale jejich rodiče. Takže i když předem odkývou, že se těší na to, že se v rodině budou střídat miminka či starší děti, mohou začít žárlit nebo naopak spontánně tvořit silnou sourozeneckou vazbu. V okamžiku předání pak cítí především pocit ztráty, protože o tohoto "sourozence" přichází.

  5. V PPPD se počítá s tím, že bude poměrně často docházet i ke kontaktům pěstounské a původní rodiny. To může být vzhledem k některým sociálním rozdílům pro malé dítě frustrující. Původní rodina může v některých případech vystavovat pěstounskou rodinu určitému tlaku, neboť ne vždy souhlasí s tím, že jí bylo dítě odebráno.

  6. Pro mladší děti je náročné i to, že každá návštěva zpravidla soustředí pozornost na dítě v PPPD, nikoliv na děti v rodině, jak by tomu bylo normálně. Jakmile se s kýmkoliv z blízkých i vzdálenějších známých potkáte, zajímá se v první řadě o to, jestli máte nějaké dítě v PPPD, proč nemůže vyrůstat v biologické rodině a rozplývají se, jak je roztomilé. Často se začnou emocionálně před dětmi rozteskňovat nad tím, jak mohla původní matka dítě opustit nebo jak hrozné by pro ně bylo, předávat tak roztomilé dítě definitivní rodině. Když pak začnou komunikovat s dětmi, které byly v rodině před přijetím dítěte, točí se většina otázek zase kolem dítěte v PPPD – jak se dětem líbí, jestli se o něj také starají a jestli jim nebude líto, až bude muset jít pryč.

  7. I v každodenní komunikaci jsou rodiče neustále dotazováni na to, proč PPPD poskytují. Většinou to nekončí rychlou odpovědí, ale minimálně dvacetiminutovým rozhovorem o tom, co to vůbec PPPD je, jak to funguje apod. Rodina tedy není zatížena jen samotnou péčí o dítě v PPPD, ale i zájmem okolí a jistou formou osvětové činnosti, která opět odvádí pozornost rodičů od jejich dětí.

  8. Lidé ve Vašem okolí, ale dokonce i profesionálové na NRP se dětí občas ptají, jestli si to dítě v PPPD nechtějí nechat. Malé děti se pak při předávání miminka definitivní rodině mohou cítit nepříjemně, jako kdyby nebyly dost velkorysé a nechtěly dále o dítě pečovat. Málokdo z dospělých, a o to méně malé dítě chápe, že děti jsou v PPPD právě proto, že z právního hlediska není jasné, kde budou moci být napořád.

  9. Rodina se musí přizpůsobit životu s dítětem, které není právn volné. Jedno dítě hned nahradí další, takže je to stále rodina s nově příchozím dítětem. Původní děti v rodině pak mohou toto omezení svých aktivit obrátit jak proti dítěti v PPPD, tak proti rodičům, kteří udělali rozhodnutí poskytovat PPPD.

  10. V tuto chvíli není snadné vycestovat s miminkem v PPPD do zahraničí, protože po dobu, kterou miminko tráví v PPPD, je obtížné získat pro ně pas. Tím pádem nemůžete jet na dovolenou do zahraničí, což mohou děti opět pociťovat jako ztrátu. Nebudou chápat, že byste třeba stejně nikam nejeli, budou si myslet, že za to může to dítě v PPPD – a tím pádem Vy, protože Vy jste se rozhodli vzít dítě do péče.

My jsme s poskytováním PPPD čekali, dokud naše děti nebyly alespoň ve školním věku. Po získaných zkušenostech víme, že jsme určitě neměli začínat dříve. Pro naše děti by bylo rozhodně lepší, kdybychom začali ještě o pár let později. Čas, po který budete na poskytování PPPD čekat, je dobré využít na upevnění Vaší rodiny, protože začátek poskytování PPPD a první předávání bude pro celou rodinu značný nápor. Ačkoliv už Vás děti nepotřebují stejným způsobem, jakým Vás potřebovaly v nejmladším věku, neznamená to, že Vás potřebují méně. Naopak s nimi teď konečně můžete podniknout všechno, co se s malými dětmi podnikat nedá. A až začnete poskytovat PPPD, opět mnohé z toho podnikat nepůjde - nebo jen omezeně.

Alžběta a Vratislav Hláskovi

Chcete se k tomuto tématu více vyjádřit?