Úvodní stránka » Hodnocení semináře PPPD v praxi

HODNOCENÍ SEMINÁŘE PPPD V PRAXI

 

Dobře využitý čas do poslední minuty. Zmíněny všechny nejdůležitější věci. A také, co by nám mělo být vlastní a naopak kvůli kterým věcem, očekáváním do toho nejít - a to bylo řečeno s velikou úctou - něco na způsob - každý z nás má nějaké hřivny, má pro něco talent nebo mu pro něco hoří srdce a dělá to dobře a to má dělat a možná je to něco jiného než PPPD. Líbilo se mi povzbuzení k pozitivnímu, přátelskému jednání s úřady. Líbilo se mi to vykreslení pravdivého obrazu, co to přesně ta pěstounská péče na přechodnou dobu má být, že tenhle pěstoun je jakýsi služebník, který sice poskytne dítěti obětavou lásku, ale zároveň s pokorou to vše směřuje k budoucím rodičům.

Fundované, jednoznačně zaměřené na praxi, prostor pro dotazy byl dostatečný, začínáme a jako úvod do problematiky 100% odpovídající

Ze všech absolvovaných příprav na pěstounství mi Váš kurz dal nejvíce odpovědí na mé otázky a nejvíce podnětů k zamyšlení.

Výborné bylo především, že seminář vedli lidé, kteří měli spoustu zkušeností, a tudíž je mohli předávat dále.... zkrátka, že to nebyli pouze "teoretici". :)

Semináře se mi líbil hlavně pro svoji možnost využití v praxi.

Semináře jsem se zúčastnila v době, kdy jsem se rozhodovala, zda se budu zabývat PPPD. V tomto směru byl obsah přednášek manželů Hláskových vynikající.

Seminář byl pro nás přínosný velice. Bylo to naše první seznámení s touto tematikou a bylo naprosto dokonalé. Teď jsme teprve ve fázi před podáním žádosti o PPPD na obecní úřad, které chceme podat po Novém roce a díky semináři víme jak se v jakých situacích zachovat, myslím hlavně při jednání se sociálními pracovníky, kteří jsou někteří zatím opravdu velice nevstřícní a od našeho rozhodnutí nás odrazují. A nebýt zkušeností, které jsme na semináři získali, tak bychom byli často bezradní, jak s nimi jednat, jak argumentovat atd. Moc děkujeme.

Velmi emotivní zážitek, po kterém si člověk klade spoustu vnitřních emotivních otázek. Hledání odpovědí je už na každém samém. Jako první setkání s PPPD vhodné a přesvědčivé.

Příjemné setkání s příjemnými lidmi, kteří vědí o čem mluví, protože to tzv .žijí. Sama se pohybuji v podobné branži, tak jsem chtěla slyšet jejich názory a nezklamali mě :-).

Seminář se mi moc líbil. Zajímala jsem se o přechodnou pěstounskou péči a tento seminář mi zodpověděl všechny otázky, které jsem se chtěla dozvědět. Také mě utvrdil v mém přesvědčení, že děti patří do rodin, a že toto je to co by mě bavilo a naplňovalo.

Seminář byl zajímavý, líbilo se mi, že se sešla skupina lidí z různých oborů.

Seminář jsem navštívila, protože jsem se o tomto tématu chtěla dozvědět více a doplnit si nějaké mezery. Mé očekávání předčil, manželé Hláskovi jsou velice milí a příjemní, spoustu věcí jsem si ujasnila a umožnilo mi to dívat se na celou problematiku z více úhlů pohledu.

Jako všechny semináře pořádané Dobrou rodinou byl k věci. Na každou otázku byla podána jasná odpověď. Dobrá rodina (tedy adresně - Alžběta Hlásková) má vše důkladně zpracované a zejména má ze všech největší praxi, což je pro každého začínajícího pěstouna na přechodnou dobu nesmírně přínosné a uklidňující. Obdivuji její lidský, citlivý přístup i k takovým účastníkům, se kterými bych třeba já osobně neměla trpělivost. Rozhodně se těším na další akce.

Díky jednodennímu semináři jsme si ujasnili vlastní pohnutky a postoje. Zároveň jsme se také dozvěděli základní informace o našich možnostech a právech. Ale především jsme si naplno uvědomili nenahraditelnost přechodné pěstounské péče pro budoucí vývoj dítěte. To vše nám velmi pomohlo v našem rozhodování, zda se touto cestou vydat.

Seminář byl pro mne velkým přínosem, myslím, že oba lektoři byli velmi komunikativní, informace byli podávány ze všech možných úhlů. Odcházela jsem nabitá velmi pozitivní energií, a ještě jednou děkuji.

Seminář byl cenný tím, že o problematice pojednal věcně a otevřeně, získali jsme dostatek informací pro to, abychom se přihlásili jako pěstouni.

Ujistila jsem se v tom, že mě toto téma opravdu zajímá a láká, ale že musím ještě počkat, než mi odrostou vlastní děti.

Seminář nastiňuje reálný obraz toho, co člověka, který chce provozovat PPPD, čeká. Nejvíce oceňuji sdílení vlastních zkušeností.

Seminář byl pro mě přínosem.

Tento seminář byl pro mne odrazovým můstkem na cestě k pěstounské péči, abych si uvědomila, zda na tuto činnost psychicky mám a budu ji zvládat. Příběhy lidí, kteří tuto "práci" již vykovávají, jejich nadšení a uspokojení z této činnosti mě utvrdili, že jsem si vybrala správně. Dozvěděla jsem se zde, vše důležité, co je třeba vědět a uvědomit si, než se člověk k tomuto kroku rozhodne. Velice se mi líbilo prostředí, kde seminář probíhal a také a také chválím milé vstřícné chování paní Hláskové.

Seminář byl pro mne zajímavým praktickým úvodem do PPPD. Získala jsem ucelené informace, z kterých čerpám v současné době při péči o miminko. Inspirovala jsem se, jak zpracovávat deníček pro dítě atd.

Protože jsem byla nadšená ze semináře z března 2013, přihlásila jsem se ještě jednou spolu s manželem, aby i on měl možnost čerpat informace přímo u zdroje.

I přesto, že nejsem pěstounka, tak pro mně byl seminář velmi přínosný. Podívala jsem se na problematiku náhradní rodinné péče z jiného úhlu pohledu a získala jsem užitečné informace např. z hlediska toho, co všechno člověk musí splnit, aby se mohl stát náhradním rodičem.

Seminář splnil mé očekávání v tom, že mi pomohl udělat si reálnou představu o PPPD. Děkuji. V současní době zvažuji své možnosti a motivy, pustit se do této smysluplné a krásné práce. Mám zájem o další semináře a doprovázení. Až se rozhodnu, jistě se ozvu. Děkuji za Vaši práci.

Možnost sdílení zajímavých informací s ostatními. Po účasti na tomto semináři jsme se definitivně rozhodli pro podání žádosti o zařazení mezi pěstouny v PPPD. Určitě bychom tento seminář doporučili i všem pracovníkům OSPOD.

Seminář hodnotím velmi kladně. Dozvěděl jsem se vše potřebné. V současné době máme podanou žádost o PPPD.

Výborně podaný přehled nejdůležitějších věcí ohledně PPPD s možností dotazů.

Seminář mě velice oslovil, především tím, že paní Hlásková a její hosté mluvili o přímých zkušenostech z praxe, které mají zároveň zakotvené v psychologických a dalších znalostech o dětech. Přišla jsem na seminář především proto, abych si udělala celkový obrázek o pěstounské péči na přechodnou dobu, tento účel splnil seminář naprosto skvěle, kromě toho mi otevřel další oblasti a otázky, které by mě nikdy nenapadly. Ráda bych se zúčastnila alespoň nějakého pokračování, které ale musím pečlivě zvažovat z důvodů časových a finančních.

Jen jsem se chtěla seznámit s tématem PPPD - co obnáší, jaké jsou požadavky a podmínky. Zatím neuvažuji pokračovat dále.

Seminář byl velice zajímavý, člověk si ani neuvědomuje kolik věcí do sebe musí zapadnout, aby příběh dostal požadovaný směr....

Zajímavý seminář, který mi otevřel dveře směrem, kterým bych se do budoucna chtěla vydat.

Seminář se mi líbil, protože jeho lektoři mluvili z osobní zkušenosti, dále pak

se hovořilo i o negativních věcech, které mohou přijít a na které je třeba se připravovat. Aby noví zájemci o PPPD nejednali jen pod vlivem emocí, ale také s rozumem. Můj celkový dojem je velmi dobrý, seminář mi pomohl se rozhodnout.

Seminář byl velmi dobrý po všech stránkách. Bohužel žádost o PP mi nedopadla, proto už se nebudu účastnit.

Nejvíce přínosná se mi zdá osobní zkušenost přednášející s PPPD. Jednalo se o úvod do PPPD, určitě i to poskytlo základní informace.

Na seminář jsem jela s předpokladem, že se dozvím něco nad rámec na internetu dostupných informací ohledně PPPD. Seminář splnil moje očekávání. Již během semináře jsem byla schopna pravdivě se podívat na moji současnou partnerskou situaci a uvědomit si, že na takto zodpovědný úkol, jako je péče o svěřené dítě musí být připraveni oba partneři. Přesto myšlenku na práci pro děti bez rodiny neopouštím a doufám, že najdu jinou cestu pomoci. Paní Alžběta Hlásková má obrovský přehled a obdivuji její zapálení pro danou věc. Seminář byl veden poutavou formou, byl dán prostor pro diskuzi a otázky. Byla vytvořena příjemná atmosféra, kde se nikdo nemusel bát zeptat na jakoukoli otázku bez toho, aby mu nebyla dána erudovaná odpověď.

Hezké, poučné, přínosné. Děkuji

Protože jsme ve fázi zjišťování informací o PPPD, byl pro nás seminář velmi užitečný. Díky letité praxi pí. Hláskové, jsme dostali veškeré odpovědi na naše otázky.

Seminář byl velice zajímavý, poučný a posunul nás dál, to v kladném rozhodování. Bylo by pro nás přínosem další pokračování.

Seminář považujeme za nutný, neboť všichni jeho účastníci byli žadateli o PPPD a dostalo se jim základních informací, které je třeba nadále prohlubovat výhodou semináře je jeho konání v menší uzavřené skupině, kde je dostatek prostoru k vzájemné výměně názorů, též přímá účast již aktivních pěstounů poskytuje neobyčejně obohacující informace. Místo konání je vhodně zvoleno v centru města s dobrou dostupností MHD

Předčil naše očekávání. Velice zajímavé povídání bez hluchých míst. Spousta nadhozených otázek, o kterých nás vůbec nenapadlo přemýšlet. Organizace, včetně občerstvení zvládnutá na jedničku. Opravdu jsem moc rádi, že jsme jej absolvovali.

Informace, které jsme se s manželem dozvěděli, byly podány velmi příjemnou formou, paní Alžběta Hlásková je osobou na svém místě v pravém smyslu slova.

Profesionálně vedený seminář, na kterém jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací a rad;

Seminář se nám velmi líbil, oceňujeme informace, kterých se nám dostalo, setkání s ostatními účastníky bylo velmi milé. Především pak si vážíme času, který s námi strávila paní Hlásková a také moc děkujeme za výborné pohoštění, které nám bylo v průběhu semináře nabízeno. Rádi se zúčastníme některého z dalších seminářů.

Skvělá lektorka, moznost seznámeni se s lidmi, které řeší podobné věci. Dobrá lokalita.

Díky Vašemu semináři jsem získala základní informace o přechodné pěstounské péči a utvrdila jsem se v mém rozhodnutí tuto péči poskytovat. Seminář byl velmi zajímavý a dobře vedený.

Spousta užitečných informací, pohledů na problematiku PPPD. Zajímavé postřehy z praxe. Nastolené otázky, na které si musím sám odpovědět. Žádné zastírání možných komplikací. Žádná "růžová realita" ale racionální pohled člověka se zkušenostmi. Zajímavé pohledy na různé stereotypy z jiného úhlu pohledu.

Bylo to úžasné seznámení s problematikou pěstounství. Možnost získat informace přímo z praxe mě nadchla.

Seminář mi především odpověděl na všechny moje základní otázky a to se všemi souvislostmi. Opravdovým zážitkem pro mne bylo i samotné setkání s paní Hláskovou, která vyzařuje tolik energie, nadšení a hlubokého pochopení celé této problematiky, že jsem si to odnesla s sebou domů!!! Upřímně děkuji za to, co děláte, paní Hlásková. Domnívám se, že to má a hlavně bude mít naprosto zásadní dopad na ozdravění celé společnosti neboť vyvázání dětí z kojeneckých ústavů má nedozírné pozitivní celospolečenské následky.

Seminář byl pro mě příjemně stráveným časem, rozšířil a doplnil mé dosavadní poznatky.

Odstranění většiny polopravd, omylů a mýtů o daném tématu.

Seminář byl velmi zajímavý a přínosný, otevřely se mi nové obzory. Nadšení paní Hláskové bylo téměř nakažlivé. Děkuji...

Seminář byl velice zajímavý a přínosný. Podpořil mne v mém rozhodnutí stát se pěstounem. I když jsem už spoustu informací měla nastudovaných, dověděla jsem se mnoho dalších, hlavně ty z praxe hodnotím jako nejzajímavější a nejpřínosnější.

Velmi oceňuji paní Hláskovou za její prezentaci tématu, pro ty, kdo uvažují o možnosti zapojení do PPPD byl jistě velmi hodnotný. Pro mě byly přínosem zkušenosti z praxe, více by mi vyhovovaly již specializovanější semináře, více zaměřené do hloubky (jak jsem uvedla výše - předávání dítěte definitivní rodině, vč. zvládání vlastních emocí, nebo kurz první pomoci).

Seminář byl dobře a kvalifikovaně vedený a poskytl mi přiměřené informace a cenné zkušenosti

Perfektní, zajímavý a podnětný ve všech směrech.

Seminář mi dal odpovědi na plno otázek, které jsem měl.

Seminář splnil všechna na očekávání co jsem potřebovala vedet .

Seminář byl velice poučný, dozvěděli jsme se mnoho důležitých informací o PPPD.A v současné době absolvujeme přípravu žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu, kdy jeden z důvodů podání žádosti byl seminář PPPD.

Seminář byl pro mne velice užitečný, neboť se s partnerem zajímáme o práci pěstouna, konkrétně o PPPD. Děkuji

Seminář byl výborně vedený po všech stránkách. Poskytl nám základní informace, rozptýlil některé mylné představy a obavy, na druhou stranou nic "nepřikrášloval". Atmosféra byla výborná a přednášející zcela otevřená a upřímná.

Byl to první seminář tohoto tipu, který jsem navštívila a byla jsem velmi spokojena. Získané informace mě přesvědčily v mém rozhodnutí věnovat se PPPD .

Seminář byl velice zajímavý. Pro mne, jakožto člověka, který teprve zjišťuje prvopočáteční informace o přechodné pěstounské péči byl velkým přínosem.

Seminář se mi líbil. Jen ze začátku jsme měla obavu z mnoha otázek, na které jsme hledali odpovědi. Užitečný byl hlavně díky paní Hláskové, člověku, který pěstounskou péči zažívá v praxi. Takže její postřehy z její práce byly velmi zajímavé a užitečné.

Dostala jsem upřímné odpovědi na spoustu mých otázek týkajících se PPPD, spoustu rad, ale i podnětů k přemýšlení...Tento seminář určitě splnil má očekávání, čas strávený v Dobré rodině byl pro mne nejen příjemný ale hlavně přínosný, určitě bych tento seminář doporučila všem, kdo o přechodné pěstounské péči uvažují ;)

Seminář je užitečný pro každého uchazeče o NRP. Zcela otevřeně se mluvilo o možných negativních dopadech na pěstouny, a i když s manželem nemáme zájem o přechodnou pěstounskou péči, získali jsme další cenné informace i všeobecného charakteru.

Seminář byl zajímavý, doporučila bych ho všem, kteří o PPPD uvažují. Dozvěděla jsem se všechny informace, které jsem chtěla znát. Moc děkuji.

I když jsme tuto problematiku již měli v přípravě, od jiného lektora je tam zase jiný pohled a jiné poznatky a vždy se člověk doví něco nového, nebo se na věc podívá z jiného úhlu pohledu.

Velmi užitečné rady z praxe bez přikrašlování, nový úhel pohledu na práci PPPD

Výborná lektorka, zajímavé zážitky přímo z její praxe...čas rychle uběhl, těším se na další setkávání, až poté mě napadla ještě další spousta otázek na p. Hláskovou

Celý průběh semináře byl poučný

Ujasnila jsem si některé nejasnosti před zahájením přípravy. Paní Hlásková je velmi znalá odbornice, umí vše vysvětlit a poradit, jsem velmi ráda, že jsem se s ní mohla setkat a doufám, že ne naposledy.

Dověděla jsem se další nové věci k této tématice

Seminář byl skvělý.

Zanedlouho budu končit kurz pro náhradní rodiče a tento seminář, zaměřený na přechodnou pěstounskou péči byl pro mě nový a zvláště zajímavý, protože přednášející má spoustu vlastních zkušeností. Protože jsem se v průběhu kurzu rozhodla pro PPPD, jsou tyto informace velmi důležité a přínosné.

Základní informace 1, zodpovězení otázek 1, občerstvení 1, atmosféra 1, zkušenosti od pěstounů - host 1, vedení semináře 1, žádné "mazání medu, kolem úst" celkově hodnotíme 1+. Všem zájemcům o RPP vřele doporučujeme. Děkujeme!

Seminář rozšířil mé dosavadní informace o PPPD.