Úvodní stránka » Pro osvojitele » Jak dobře podat návrh na svěření dítěte k soudu?

NÁVRH NA SVĚŘENÍ DÍTĚTE ŘÁDNÝM ŘÍZENÍM:

Nejdříve je třeba podat návrh na svěření dítěte do péče přebírající rodiny řádným řízením. Pokud jednání probíhá řádným řízením, pak ho může urychlit, pokud je soud ochoten vystavit rozhodnutí o svěření dítěte do péče osvojitelů na místě v den konání soudu a pokud se všichni účastníci vzdají práva na odvolání. Druhou možností je, že soud rozhodne o předběžné vykonatelnosti rozhodnutí. V každém případě je u soudu potřeba zjistit, který den bude tedy nakonec rozhodnutí vykonatelné, abyste se na to mohli připravit vy a aby na to mohl pěstouni připravit dítě.

NÁVRH NA VYDÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ:

Pokud by stanovení termínu jednání soudu trvalo příliš dlouho, je pak možné podat i návrh na tzv. „pomalé“ předběžné opatření, které je soud povinen vydat do 7 dnů. Před podáním návrhu doporučujeme, abyste se s pěstouny shodli na datu, kdy byste mohli dítě převzít. Toto datum pak dejte do návrhu. Mělo by být zhruba na desátý den po podání návrhu na předběžné opatření.

Aby však návrhu soud vyhověl, je třeba dostatečně popsat, že máte vše připraveno pro převzetí dítěte a že do několika dnů bude připraveno i dítě. Nutné je ale také zdůvodnit, proč není možné vyčkat do řádného jednání soudu dodáním příloh, tj. např.:

  • vyjádření pěstounů PPPD, že s přechodem dítěte do péče přebírající rodiny souhlasí,
  • vyjádření lékařů (pokud by bylo vhodné předávání urychlit ze zdravotních důvodů),
  • vyjádření doprovázejícího pracovníka pěstounů PPPD, psychologa aj.,
  • fotografii dítěte, ze které je patrné navázání dítěte na přebírající rodinu (zachycení vstřícného očního kontaktu apod.).