Úvodní stránka » Jak miminkům pomoci!

Čtyři možnosti jak miminkům pomoci...

 

Nemáte vhodné podmínky pro to, stát se pěstouny Rané pěstounské péče, ale přesto vám není osud právě narozených miminek bez rodiny lhostejný a toužíte jim pomoci? Jsme moc rádi, že takto uvažujete, a vážíme si vaší ochoty. Připravili jsme proto pro vás čtyři inspirativní možnosti, jak účelně svou pomoc nasměrovat:

 

Staňte se PARTNERKOU/PARTNEREM
projektu Raná pěstounské péče

Podpořte nás ve snaze profesionalizovat proces vyhledávání, oslovování, přípravy, doprovázení a soustavné podpory pěstounských rodin pro Ranou pěstounskou péči. V současné době není v ČR dostatek subjektů, které by dokázaly pěstounské rodiny vybírat a během jejich příprav kvalitně doprovázet.

Pomozte vybudovat kvalitní základnu pro přípravu odborníků, kteří budou schopni v rámci všech krajů v ČR kompetentně, kvalitně a v dostatečném objemu Ranou pěstounsokou péči realizovat. Je to nejdůležitější část úkolu, který před námi v rámci rozšíření RPP v ČR stojí.

 

Staňte se PATRONKOU/PATRONEM
pěstounské rodiny pro Ranou pěstounskou péči

Vyhledat a proškolit vhodnou rodinu pro poskytování kvalitní Rané pěstounské péče je zodppovědný a náročný úkol. Zahraniční zkušenosti hovoří o poměru 1:100. Musíte zpravidla hovořit přibližně se stovkou potencionálních zájemců o RPP, abyste dospěli k jedné opravdu funkční pěstounské rodině, která začne RPP poskytovat. V současné době není v ČR dostatek subjektů, které by dokázaly pěstounské rodiny vybírat a během jejich příprav kvalitně doprovázet.

Podpořte vznik jedné či více takovýchto pěstounských rodin a "buďte u toho" od jejího nalezení, přes kvalitní odbornou přípravu jejich "otevřené náruče", až po umístění prvního miminka z jejich láskyplné leč přechodné péče do definitivní rodiny.

 

Staňte se DOBROVOLNICÍ/DOBROVOLNÍKEM
a pomožte celý proces nastartovat a nasměrovat 

V současné době hledáme lidi různých odborností schopné poskytnout potřebné formy podpory a pomoci, která by umožnila rozšíření Rané pěstounské péče do více krajů České republiky. Pokud chcete jakkoli pomoci, kontaktujte nás, budeme opravdu moc rádi. Rádi též uvítáme spolupráci s lidmi, kteří se necítí být odborníky, ale mají spoustu sil a nějaký volný čas, které by chtěli věnovat pomoci malým opuštěným miminkům.

Neváhejte a určitě nás kontaktujte, těšíme se na společnou práci na důležité změně myšlení a stereotypů, kterým musí čerstvě narozená miminka bez vlastních rodin dnes a denně čelit.

 

Staňte se AMBASADORKOU/AMBASADOREM
myšlenky "MIMINKA POTŘEBUJÍ ŽÍT V RODINĚ..."

Zdá se vám toto tvrzení až průzračně samozřejmé? Pokud ano, budete se nejspíš divit, kolik lidí, a to především "odborníků", kteří o osudech právě narozených miminek rozhodují, takto neuvažuje. Staňte se tedy velvyslankyní či velvyslancem této důležité myšlenky a pomozte všemi dostupnými prostředky přesvědčit lidi ve vašem okolí o nutnosti změnit stereotyp v jejich myšlení.

Pobyt v ústavu není pro miminka jedním z možných řešení, to, co zdravá miminka jednoznačně a trvale poškozuje, je právě ústavní způsob péče. Pomozte změnit myšlení lidí kolem sebe!

 

Další formy a možnosti pomoci 

Ranou pěstounskou péči lze samozřejmě podporovat i mnoha dalšími způsoby - jejím pochopením a propagcí na všech úrovních, poskytnutím vlastních kapacit pro práci na propagaci a rozvoji RPP, poskytnutím finančních či hmotných darů apod.


Buďte u zrodu nového přístupu k péči o děti opuštěné ihned po narození! 

Tak šup... neváhejte a kontaktujte nás, ať už může být co nejdříve vaše jméno, či jméno vaší společnosti uvedeno pod následujícím titulkem :-)

 

Jménem miminek, pěstounů, osvojitelů i naším děkujeme

Největší finanční podporu nám v první polovině roku 2011 poskytla Nadace táta a máma, díky které bylo vůbec v našich silách se problematice Rané pěstounské péče začít věnovat i mimo rámec přímého pěstounství. Výsledkem její podpory jsou mimo jiné právě i tyto stránky. Děkujeme též paní Markétě Adámkové za pomoc s přípravou projektové žádosti.

Článek v Lidových novinách inspiroval všímavé a otevřené lidi ze společnosti SARA EVENTS s.r.o. k tomu, že se rozhodli věnovat výtěžek letošního již 4. ročníků jejich Cafebazárku na podporu Rané pěstounské péče. Za jejich inspirující nápad a skvělou propagaci i organizaci celé akce ze srdce děkujeme.

Moc rádi děkujeme původnímu majiteli domény rpp.cz panu Šepsovi, který nám ji pro propagaci projektu Rané pěstounské péče zcela nezištně poskytl. Zároveň se nám podařilo dojednat bezplatný hosting se systémem pro tvorbu a správu webu inPage ve verzi Standard od společnosti ZONER software, a.s. a tímto jí též velmi děkujeme.

Děkujeme dále Lence Kurzveilové, manželům Havelkovým, Nadaci Lumos, pracovníkům MPSV, Petru Třešňákovi, Heleně Chvátalové, Dominice Záveské, panu Černému i všem ostatním, kteří se jakkoli zapojili do realizace a propagace Rané pěstounské péče.

Velký dík patří především osvíceným sociálním pracovnicím konkrétních obcí a to především paní Kutinové, která našla odvahu a jako první v republice prošlapala cestu pro všechna budoucí miminka. A též pracovnicím Krajského úřadu Středočeského kraje v čele s Mgr. Nožířovou, které se po celou dobu na realizaci projektu Narodit se do rodiny aktivně podílejí. Spolupráce s nimi nás opravdu velice těší a děkujeme za tuto nevšední zkušenost.

Poděkování patří i osvojitelům, kteří přebírali první děti z Rané pěstounské péče, za skvělý přístup k procesu předávání dětí, který je jednou z nejdůležitějších fází celé Rané pěstounské péče i pěstounské péče na přechodnou dobu jako takové.