Úvodní stránka » Otázky a odpovědi » Jak probíhá kontakt s biologickou rodinou?

Jak probíhá kontakt s biologickou rodinou dítěte?

V případě, že se jedná o dítě, o které se do budoucna bude rodička starat, upraví pak styk s touto matkou soud. To může být pokaždé zcela jiné. Někdy může jít i o přípravu biologické matky na rodičovskou roli, může se jednat o nezletilou matku apod. 

Kontakt by měl být upraven především v individuálním plánu ochrany dítěte (tzv. IPODu). Ten sestavuje orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) ve spolupráci s doprovázející organizací pěstounů a pěstouny. Na IPODu v tomto případě bude spolupracovat sociální pracovnice dítěte a sociální pracovnice rodičky. Mělo by se přihlížet k tomu, aby konktakt byl pro pěstounskou rodinu bezpečný. V IPODu bude stanoven harmonogram kontaktu, frekvence, náplň konktaktu, místo kontaktu apod.

V případě, že je to potřeba, měl by u konkaktu být přítomen pracovník OSPOD či doprovázející organizace.