Úvodní stránka » Jak to všechno začalo?

Jak to všechno začalo?

Jako první v České republice přišli v roce 2008 manželé Hláskovi s radikální změnou péče o novorozence odkázané ihned po porodu na péči státu. Zbořili tak do té doby neotřesitelnou představu, že je pro tyto děti ústavní péče tím nejlepším řešením.

Podařilo se jim přimět sociální pracovnice, aby využily existující legislativu a začaly upřednostňovat umístění novorozenců do pěstounské péče na přechodnou dobu - namísto dosud zažitého zvyku umístění do kojeneckého ústavu.

Zároveň se úspěšnou medializací prvních úspěchů podařilo vzbudit i u české veřejnosti zájem o toto řešení, které je ve světě běžné. Nastartoval se tak proces výběru a školení dalších zájemců o takovouto formu pěstounské péče.

Dobrá rodina o.p.s. vznikla na základě myšlenek, které jsou zároveň základními myšlenkami projektu Raná pěstounská péče a tak bylo jen přirozené, že se ihned po svém vzniku stala servisní organizací tohoto projektu.

A co se již vykonalo:

Organizace Dobrá rodina o.p.s. jako právnická osoba vznikla 11. dubna 2012, tomu však předcházely činnosti realizované jejími členy, které deklarují zkušenosti v předkládané oblasti. Zahrnuty jsou činnosti realizované do června 2012:

2008

 • vytvoření projektu „Narodit se do rodiny“, navázání spolupráce s OSPOD a MPSV na společné realizaci, která vychází ze současného zákona, který umožňuje poskytovat pěstounskou péči na přechodnou dobu (PPPD)

 2009

 • absolvování povinné přípravy pěstounů ve specializovaném občanském sdružení NATAMA, psychologických testů apod., zařazení mezi osoby vhodné stát se pěstouny na přechodnou dobu
 • převzetí prvního dítěte do rané pěstounské péče na přechodnou dobu, sbírání praktických zkušeností s PPPD

2010

 • sbírání praktických zkušeností s PPPD pro další využití, tvorba kazuistik, řešení situací, do kterých se pěstouni PPPD dostávají
 • zahájení spolupráce s Nadací Táta a máma, které

2011

 • poskytnutí rozhovoru pro časopis Respekt na téma PPPD, následně reakce na článek v diskuzích (leden 2011)
 • vytvoření webu www.rpp.cz, který shromažďuje informace týkající se PPPD se zaměřením na ranou pěstounskou péči (RPP), jeho spuštění, technické zajištění a správa
 • komunikace s MPSV ohledně návrhu novely zákona o soc.-právní ochraně dětí
 • tvorba PPT prezentace o RPP
 • sbírání praktických zkušeností s PPPD pro další využití, tvorba kazuistik, řešení situací, do kterých se pěstouni PPPD dostávají
 • příprava podkladů pro tiskovou zprávu MPSV k RPP a  PPPD
 • rozhovor pro Zdravotnické noviny a Naše dítě o PPPD
 • přednáška pro sociální pracovníky OSPOD Středočeského kraje o RPP a praktických zkušenostech s ní, o možnostech jejího širšího využívání v praxi (únor 2011)
 • připomínkování novely zákona o soc. právní ochraně dětí ve spolupráci s M. Macelou z MPSV
 • rozhovor pro týdeník Sedmička o RPP, následně reakce na článek v diskuzích
 • seminář o RPP na žádost MPSV v Technické knihovně Praha pro pracovníky III. obcí OSPOD (duben 2011)
 • účast na panelu pro posouzení přípravy pěstounů PPPD v Pardubickém kraji (duben 2011)
 • seminář o RPP na žádost MPSV v Brně pro pracovníky III. obcí OSPOD (duben 2011)
 • zajišťování vzorových dokumentů pro potřeby pracovníků OSPOD při umisťování dětí do RPP (předběžné opatření, soudní rozhodnutí aj.)
 • tvorba kazuistik dětí, které již prošly RPP na vyžádání MPSV
 • přednáška (setkání) s pěstouny a osvojiteli Rodinné poradny Liberec o RPP a jejích výhodách (červen a říjen 2011)
 • studijní cesta na pozvání MPSV do Velké Británie – seznámení se systémem pěstounské péče v Británii (červen 2011)
 • individuální konzultace s dalšími zájemci o RPP
 • práce na webu www.rpp.cz  
 • přednáška o RPP na Konferenci o PPPD v Ostravě (listopad 2011)
 • poskytnutí informací o RPP pro seminární práci studentů (prosinec 2011)