Úvodní stránka » Otázky a odpovědi » Je RPP věkově omezená?
  1. Je RPP věkově omezená?

Věkově RPP je vymezena zhruba pro skupinu od 30 do 60 let. Nejčastěji to budou rodiny, které mají již odrostlé děti, ale do vnoučat mají ještě daleko, tedy rodiny, kde bude pěstounům zpravidla více než 40 let. RPP by totiž měly poskytovat rodiny, které mají rodičovskou zkušenost, mají už určitý nadhled, ale nechtějí si již pořizovat další děti, které by dovedly do dospělosti. Navíc nejmladší dítě v rodině musí být už minimálně ve školním věku. I to je však individuální a může být hranice posunuta ještě dál.

Zde jsou zásadní kriteria pro výběr pěstounů ze zdrojů MPSV.