Úvodní stránka » Články » Justice vstřícná k dětem?

Justice vstřícná k dětem?

Ilustrační foto

"Mami, jak dlouho jsem čekala, než jste si mě přivezli z kojeňáku domů?"
"Ty jsi měla kliku. Bylo to ještě před novelou občanského zákoníku, tak jsme si tě mohli přivézt už po dvou měsících."
"Mami! To jsem tam byla tak dlouho?!?"
"Zdá se Ti to dlouho, ty dva měsíce?"
"Mami, vždyť je třeba jako... jako... jako třeba úplně celý prázdniny!"

Toto je skutečný rozhovor jedné osvojené dívky s její adoptivní maminkou. Dívce v tom okamžiku bylo 13 let. I ve 13ti letech jí připadaly dva měsíce jako nekonečnost.

Průměrně řízení až do nabytí právní moci trvá 179 dní, a to často i déle (i přes rok). Je sice štěstí, že aspoň řada dětí už nemusí takto čekat v kojeneckých ústavech, ale v rodinách poskytujících PPPD. Čím dříve se však dítě dostane do trvalé rodiny, tím lépe to zvládne samo dítě i osvojitelé.

Situace je velmi paradoxní. Řada matek, které se o své děti nemohou starat, se snaží, aby dítě bylo co nejdříve v rodině. A tak tyto takzvané "nezodpovědné" matky dají souhlas k osvojení v 6-ti týdnech. Díky lhůtám, které stanovil Nový občanský zákoník a díky nepružnosti soudů, však tento "zodpovědný" stát, nechává dítě čekat na svou defitivní rodinu často i rok. Smutné na tom je, že ohrožené děti tak nečekají na "nezodpovědné" rodiče, ale na stát, který je má chránit. 

Po přijetí novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, se situace pro děti výrazně zlepšila. Děti přestaly proudit do kojeneckých ústavů a našly hned po narození dočasnou milující náruč přechodných pěstounů. Po přijetí Nového občanského zákoníku se situace výrazně zhoršila. Významně se prodloužily zákonné lhůty pro právní uvolnění dítěte. Navíc velká část agendy přešla z místních úřadů na soudy. Ty však vůbec nedohlédnou, jak dítěti běží čas a několik měsíců pro ně není žádná dlouhá lhůta. "Před přijetím Nového občanského zákoníku jsme stihli poskytnout dočasný domov průměrně čtyřem dětem ročně. Teď jsou to sotva děti dvě. Co je to za zlepšení, kde se čeká na stát a dítě má právo jen mlčet a čekat?" ptá se jedna z pěstounek, která poskytuje PPPD již od roku 2012.

Podle Soudcovské unie je problém v tom, že někteří předsedové soudů nevěnují dostatečnou pozornost případům, které se dětí týkají. A často na tuto agendu nasazují soudce, kteří jsou nezkušení nebo se jinde neosvědčili. Konečně se tomuto tématu snad začínají věnovat ti, kteří mohou tuto nešťastnou praxi změnit. Zde můžete najít odkazy na jednotlivé příspěvky, které se v poslední době objevily v médiích:

  1. První příspěvek zazněl ve zpravodajství České televize: "Soudci označují rodinné právo za palčivý problém. Chtějí specialisty na krajských soudech": http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1941402-soudci-oznacuji-rodinne-pravo-za-palcivy-problem-chteji-specialisty-na-krajskych
  2. V Senátu byla dne 19. října 2016 konference s názvem "Budoucnost rodinněprávního soudnictví aneb justice vstřícná k dětem": http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=304 
  3. Ve zpravodajství Českého rozhlasu se objevil příspěvek "O osudu dětí rozhodují soudy neúměrně dlouho. Zlepšit to má novela zákona": http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/o-osudu-deti-rozhoduji-soudy-neumerne-dlouho-zlepsit-to-ma-novela-zakona--1662130