Úvodní stránka » Články » Konference „Děti na cestě – vliv forem NRP na vývoj dětí..."

Konference „Děti na cestě – vliv forem náhradní péče na vývoj dětí a život dospělých“

Konference v PS ČR

Včera proběhla na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové konference „Děti na cestě – vliv forem náhradní péče na vývoj dětí a život dospělých“.

Za hojné účasti odborné veřejnosti z řad neziskových organizací a pěstounských sdružení, pracovníků OSPOD, kojeneckých ústavů a dětských domovů a v neposlední řadě také poslanců Parlamentu ČR zde byly prezentovány výsledky výzkumu Národního institutu pro děti a rodinu, realizovaného ve spolupráci s odborníky z 1. lékařské fakulty a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a plně financovaného Nadačním fondem J&T.

Konference se skládala ze dvou částí. V první vystoupili mj. vedoucí realizačního týmu celé studie psycholog PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.  z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a RNDr. Hana Kuželová, Ph.D. z řešitelského týmu longitudinální dětské studie. Ve druhé části byly prezentovány výsledky dospělé studie, kde jsme mohli slyšet mj. PhDr. Irenu Smetáčkovou, Ph.D.

Výzkum jednoznačně potvrdil, že pobyt v ústavní péči má v mnoha různých ohledech negativní vliv na vývoj dětí, a tím i na jejich pozdější život v dospělosti. Mimo narušení vztahů s biologickými rodiči, specifické traumatické zážitky, emocionální stres spojený s umístěním do náhradní péče a nutnost přizpůsobení se náhradnímu prostředí hraje pravděpodobně nejdůležitější roli absence citové vazby, tedy nemožnost udržovat si a rozvíjet emočně vřelý, stabilní a vzájemně uspokojivý vztah s pečující osobou. Zároveň ale výzkum nepotvrdil výsledky dřívějších studií, které poukazovaly na neuspokojivý somatický vývoj a zvýšená rizika na zdraví dítěte, které vyrůstá v ústavní péči.

 23/05/2014

Zdroj: Nadační fond J&T

Článek s odkazy na přednášky z konference ke stažení zde.