Úvodní stránka » Články » RPP by od 1. 1. 2014 měla být hlavní formou péče o novorozence

Raná pěstounská péče by se od 1. ledna 2014 měla stát hlavní formou péče o novorozence

Vratislav Hlásek byl jedním z členů Mezinárodní expertní skupiny v oblasti péče o děti do tří let věku v ČR, která se sešla 25. srpna 2011 na MPSV. To zde mj. prezentovalo harmonogram kroků, které povedou k omezení, resp. následnému zrušení institucionální péče o děti do 3 let věku. Reagovalo tak na žádost na okamžité ukončení praxe umisťování dětí do tří let věku do pobytových zařízení, se kterou se dne 28. června 2011 na vlády v Evropě a střední Asii obrátily Úřad vysoké komisařky pro lidská práva a Dětský fond OSN UNICEF.

Česká republika obdržela v posledním období několik významných impulsů vyzývajících k zásadní reformě systému péče o ohrožené děti. V prvé řadě jde o doporučení Výboru OSN pro práva dítěte ze 17. června 2011, aby ČR vytvořila komplexní hodnocení rodinné situace a strategii pro rozvoj komunitních služeb rodinného typu a pěstounské péče za účelem vyloučení umisťování dětí do ústavů.

Česko se skutečně vyznačuje vysokým počtem dětí umístěných v institucionální péči, zvláště pak ve věkové kategorii dětí do 3 let. Během roku 2010 prošlo kojeneckými ústavy, dětskými domovy do 3 let a dětskými centry 2 077 dětí, což je nejvyšší počet od roku 1998. Celkové náklady na provoz kojeneckých ústavů činí 788 mil. Kč ročně, což představuje na jedno dítě v kojeneckém ústavu 37 341 Kč měsíčně. Náklady na jedno dítě v pěstounské péči činí necelých 10 000 Kč měsíčně.

Přitom moderní sociální systémy od péče o malé děti v ústavech již zcela ustoupily či ustupují. Důvodem jsou poznatky mnoha vědeckých výzkumů a studií, které prokázaly negativní vliv institucionálního způsobu péče na vývoj dítěte. Na tyto výzkumy reaguje i Směrnice OSN o dětech v náhradní péči (2009), která doporučuje, aby se péče o nejmenší děti v souladu s převládajícím názorem odborníků uskutečňovala v rodinném prostředí.

MPSV provede legislativní kroky vedoucí k tomu, aby bylo k 1. lednu 2014 stanoveno, že děti do 3 let věku není možno umisťovat do ústavní péče. ČR se tak přiblíží praxi ve vyspělých zemích i v sousedních státech, kde je např. na Slovensku nejnižší věk pro umístění dítěte do ústavu stanoven na 3 roky a v Polsku počítají s jejím posunem dokonce na 7 a později až na 10 let věku dítěte.

Raná pěstounská péče, která je v dnešní době v plenkách a na okraji zájmu odpovědných osob by se tak nejpozději od 1. ledna 2014 měla stát převládající formou péče o novorozence.

Přečtěte si tiskovou zprávu MPSV k tomuto setkání.