Úvodní stránka » Články » MPSV vydalo dokument k pojetí RPP

Logo MSPVMáme velký důvod k oslavě!!! Téměř přesně po 5-ti letech, kdy jsme s myšlenkou RPP přišli, 2 roky po spuštění webu www.rpp.cz, téměř na den přesně rok po založení Dobré rodiny a 2a a 1/2  měsíce po přijetí novely zákona o SPOD MPSV vydalo dokument, kterým jasně potvrdilo správnost naší představy o tom, jak nastavit RPP a PPPD tak, aby byly hájeny zájmy dětí.

Dokument, který naleznete v odkazu, je stejně důležitý jako novela. Novela nastavuje právní rámec, ale tento dokument jasně formuluje postupy a významy jednotlivých částí novely. S hrdostí upozorňujeme zejména na pasáž 2.2.1. „Raná pěstounská péče“. Poprvé MPSV používá v metodice toto naše označení, čímž potvrdilo důležitost vymezení tohoto segmentu PPPD jako zcela specifického a podstatného.

Dokument potvrzuje, že platí přesně to, co jsme v rámci seminářů o RPP vysvětlovali, co lidé mohli nalézt na stránkách www.rpp.cz i to, o čem jsme diskutovali během osobních konzultací.

Děkujeme Vám, že jste nám pomohli tohoto úspěchu dosáhnout! I díky Vám nás MPSV po celou dobu považovalo nejen za pěstouny, ale i za odborné partnery, kteří hájí zájmy dětí na základě praktických zkušeností. Potvrzení správnosti námi nastoupené cesty nás zároveň zavazuje k tomu, abychom vytrvali a prosadili  tuto důležitou změnu v péči o ohrožené děti do praxe i tam, kde pro novelu není pochopení. Tento dokument nám k tomu dává opravdu silnou podporu.

Otevřete si odkaz http://www.mpsv.cz/files/clanky/14851/umistovani_deti_PPPD.pdf a pusťte se do zajímavého čtení! Rádi bychom si s Vámi alespoň virtuálně přiťukli!!!