Úvodní stránka » Otázky a odpovědi » Může pěstoun zažádat o cestovní pas pro dítě v PPPD?

Obrázek pasuMůže pěstoun zažádat o cestovní pas pro dítě v PPPD?

Konečně se nám podařilo poprvé dosáhnout vystavení cestovního pasu pro dítě v PPPD! Za jakých podmínek se to tedy může podařit? Na stránkách Ministerstva vnitra ČR jsme našli informace, které jsou pro jednání pěstounů s úřady důležité. Zde je část textu:

O vydání cestovního pasu může požádat

  • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj.do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Právě tento dovětek je důležitý. Vzhledem k tomu, že nebylo možné souhlas zákonného zástupce získat, požádali jsme sociální pracovnici dítěte, aby písemně potvrdila, že je opatření tohoto souhlasu spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Na základě tohoto vyjádření na pasovém oddělení podpis zákonného zástupce nevyžadovali a pas s půlroční platností bez biometrických údajů vystavili.

Jaké doklady k vystavení pasu potřebujete?

- rodný list dítěte, ve kterém musí mít dítě určené jméno i příjmení,
- potvrzení o státním občanství 
- 2 pasové fotografie (na pas bez biometrických údajů nefotí na místě)
- vyplněnou žádost (lze vyplnit až na místě) 
- podpis zákonného zástupce nebo vyjádření sociální pracovnice, že získání souhlasu je spojeno s překážkou těžko překonatelnou -  je-li v rodném listě uveden i otec dítěte, pak se toto prokazuje u obou zákonných zástupců.

Kdy vystavení pasu nejspíš nedocílíte?

- zdržuje-li se zákonný zástupce na známé adrese a odmítá souhlas s vystavením pasu dát,
- nemá-li dítě určené jméno, příjmení či datum narození (všechny případy se nám už staly)
- nemá-li dítě ještě vystavený rodný list a potvrzení o státním občanství