Úvodní stránka » Otázky a odpovědi » Můžou se pěstouni specializovat na nějakou věkovou skupinu dětí?

Ano, mohou se specializovat. Zde je k tomu více z materiálu MPSV:

Logo MSPVInformace ze dne 14. března 2013 o postupech spojených s umisťováním dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu po přijetí novely zákona č. 359/1999 Sb. (materiál MPSV č. j. 2013/17506-211)

2.2. Specializace

Očekáváme, že se většina pěstounů na přechodnou dobu bude specializovat na určitou skupinu dětí, jak to předpokládá i znění § 27a odst. 3 písmo f) zákona o SPaD. Součástí odborného posouzení je zvážení cílové skupiny dětí pro konkrétní pěstouny. Nelze však akceptovat přílišné zúžení této skupiny, které je v rozporu se smyslem PPPD (např. přijímání dětí bez účasti biologických rodičů, vymezování se vůči etniku dítěte nebo přílišné zúžení věkové skupiny dětí). Je na každém krajském úřadu, aby zvážil, pro jaké skupiny dětí potřebuje pěstouny na přechodnou dobu, případně se zájemci jednalo jiných formách péče (dlouhodobé pěstounské péči, PPPD pro jinou skupinu dětí apod.).

2.2.1. "Raná pěstounská péče"

V současné době je největší zájem o výkon tzv. rané pěstounské péče, tedy péče o nejmenší děti. Zákon předpokládá, že pěstouni na přechodnou dobu budou zejména využíváni v případech nejmenších dětí, které čekají na možnost prostředkování trvalé náhradní rodinné péče (§ 27a odst. 7 písmo b) a c) zákona o SPOD; § 27a odst. 2 zákona o SPOD uvádí jako hledisko pro odborné posouzení, že žadatelé mají předpoklad pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu, zejména z hlediska krátkodobosti takové péče a péče o dítě krátce po jeho narození).

Není odůvodněné nezařazovat do evidence žadatele, kteří mají zájem o "ranou péči", pokud k tomu není dán jiný důvod, ve stavu, kdy je stále v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do 3 let věku umísťováno okolo 2000 dětí ročně. Ročně je osvojeno přibližně 500 dětí, převážně raného věku. Ani pro všechny tyto děti zatím nemáme dostatek pěstounských rodin na přechodnou dobu. Rodiny, které získaly zkušenosti s pěstounskou péčí na přechodnou dobu s dětmi, jejichž situace nebyla komplikovaná, mohou časem přehodnotit své možnosti a být ochotny poskytnout péči i dalším dětem, u nichž bude předpoklad složitějšího vývoje a náročnější péče.

První dny po narození dítěte jsou velmi důležité pro jeho další vývoj a i několik dní, které by konkrétní dítě mohlo místo v ústavním zařízení strávit v náhradní rodině, byť na přechodnou dobu, mají velký význam. Za nesprávný úřední postup OSPOD lze považovat umístění novorozeného dítěte, zanechaného matkou v porodnici, do ústavního zařízení v situaci, kdy je k dispozici volná pěstounská rodina na přechodnou dobu.