Úvodní stránka » Otázky a odpovědi » Na co byste využili naši finanční podporu?

Kdybychom mohli zajistit finanční podporu, k čemu byste ji nyní potřebovali v rámci RPP využít?

Finanční podpora je třeba ve dvou oblastech - v práci na další propagaci a v podpoře stávajících rodin poskytujících RPP:

1.            V práci na další propagaci a osvětové činnosti v oblasti RPP, protože je bohužel stále daleko víc slyšet zastánce kojeneckých ústavů než ty, kteří nabízejí fungující variantu. Veřejnost například netuší, že všechny ostatní postkomunistické země zvládly převést děti z kojeneckých ústavů do pěstounských rodin a že to tedy je možné i u nás zvládnout. Stejně tak je potřeba vyvinout velkou přednáškovou kampaň pro všechny, kteří o dalším umístění dětí rozhodují - pro soudce, porodníky, sociální pracovnice apod.

2.            V podpoře rodin, které se i za stávajících právních podmínek pustí do poskytování RPP, protože zatím zůstává problém s tím, jak mají finančně přežít tyto rodiny v době pohotovosti (tj. v době, kdy jedno miminko předají do definitivní rodiny a čekají na další miminko). V tuto dobu není možné nastoupit řádně do zaměstnání, protože k přijetí dítěte dochází po jeho narození pak téměř ze dne na den, ale přitom stát zatím neumí tyto rodiny finančně zajistit. Po přijetí novely zákona by se situace měla změnit a pěstouni by měli mít stálý měsíční příjem. Jde tedy o překlenovací podporu do přijetí novely.