Úvodní stránka » Články » Neumísťujte miminka do kojeňáků - RPP má volnou kapacitu!

Neumísťujte miminka do kojeňáků - RPP má volnou kapacitu!

Zákon č. 94/1963 Sb. O rodině mluví jednoznačně:

§ 46, odst. 2- Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které mají přednost před výchovou ústavní.  Pominou-li po nařízení ústavní výchovy její důvody nebo lze-li dítěti zajistit náhradní rodinnou péči, soud ústavní výchovu zruší.

Předání 3. miminka se opět podařilo stihnout ve velmi krátké době od převzetí z porodnice. Nová rodina je šťastná a u pěstounů se uvolnila kapacita pro další novorozeňátko. Doufejme, že odpovědné osoby budou dodržovat platné zákony a upřednostní náhradní rodinu před ústavní péčí v kojeneckém ústavu. Je přece zřejmé, že je to především v nejlepším zájmu dítěte:

"Jednáme-li v nejlepším zájmu dítěte a odkazujeme-li se na ně v případě umístění dítěte do zařízení ústavní výchovy, nemůžeme tvrdit nic absurdnějšího. V nejlepším zájmu dítěte bude vždy vyrůstat v prostředí, ve kterém se cítí bezpečně, ve kterém se orientuje a které mu dodává spolehlivé citové vazby. Prostředí stimulující, oceňující a přijímající jeho individualitu. Prostředí, které by uspokojovalo jeho základní psychické potřeby, harmonicky rozvíjelo jeho osobnost a poskytovalo mu možnost rozvinutí potřeby otevřené budoucnosti."

(Publikace Děti z ústavů!
právní a psychologické dopady ústavní výchovy z pohledu ochrany rodiny a nejlepšího zájmu dítěte,
Liga lidských práv, 2007)

 

Mohou pracovníci OSPOD či soudci beztrestně porušovat platné zákony?