Kufřik na cestu

Porodníci a PPPD

Pracuji na novorozeneckém oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě již více než 25 let a mýma rukama prošly spíše než stovky tisíce dětí. Setkala jsem se tak s mnoha různými dětskými osudy. Ne všechny děti totiž měly to štěstí, že si je z porodnice odnesla jejich vlastní máma. Dříve bylo běžné, že pokud se o tyto děti nemohla nebo nechtěla starat matka nebo vlastní rodina, překládali jsme je rovnou z porodnice do kojeneckých ústavů. Tam je pak čekal různě dlouhý proces než se tyto děti mohly dostat do definitivní rodiny k případnému osvojení. Poskytovaná péče byla skvělá, ne však individuální.

Proto jsme uvítali podporu systému pěstounské péče na přechodnou dobu, kdy se děti do doby, než se vyřeší jejich osobní situace, dostávají přímo do rodin a na přechodnou dobu jsou jejich pevnou součástí. Vnímám to jako obrovskou výhodu pro tyto děti a považuji to za benefit pro jejich život.

Kufřík na cestu

Moje zkušenosti jsou dvojího druhu, pracovní i osobní. Začali jsme některé děti propouštět rovnou do nových rodin. Tím se jim dostalo individuální péče jako jejich vrstevníkům. Po vzoru Vinohradské porodince dáváme těmto dětem na cestu kufříky s prvními fotografiemi a pár vzpomínkami na první dny jejich života.

V osobní linii jsou v okruhu mých známých a kamarádů dvě rodiny, které přechodná pěstounská péče zaujala natolik,že se do tohoto systému rozhodli zapojit. V obou situacích profituje jak dítě, tak i jeho dočasná rodina.

MUDr. Marcela Černá
vedoucí odd. fyziologických novorozenců
Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábř. 157
147 10 Praha 4