Úvodní stránka » Povinnosti pěstounů

Povinnosti pěstounů

  • Základní povinností pěstounů je poskytování kvalitní péče o dítě. Vedle tohoto mají pěstouni zákonem výslovně stanoveny tyto další povinnosti:
  • Povinné vzdělávání v rozsahu minimálně 24 hodin v době 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců
  • Povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitosti s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem. Tato povinnost je naplňována v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. Pěstoun se tak stává účastníkem řešení situace v původní rodině dítěte.
  • Umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a spolupráce se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dítěte. Pěstounská péče neprobíhá za „zavřenými dveřmi“. Pěstoun musí být připraven na to, že bude v kontaktu s orgánem sociálně-právní ochrany a organizací, s níž má uzavřenou dohodu.