Úvodní stránka » Články » PPPD na Jednom světě

Panelová diskuse o náhradní rodinné péči na Jednom světě

V rámci festivalu Jeden svět pořádaného společností Člověk v tísni proběhla panelová diskuse na téma náhradní rodinná péče, kterou on-line vysílala ČT na svém webu. Zde ji můžete ze záznamu shlédnout. K diskusi byli pozváni paní Anna Šabatová předsedkyně Českého Helsinského výboru, pan PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV a pan Vatislav Hlásek pěstoun Rané pěstounské péče.