Úvodní stránka » PPPD z pohledu psychologů a speciálních pedagogů » Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Sokolově

PPPD a přípravy přípravy pěstounů

Ilustrační obrázekV poslední době sledujeme v médiích, že se kolem otázky NRP, zejména pak v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD) objevily různé aktivity a názory, které bohužel nejsou vůbec podložené odbornými znalostmi a zkušenostmi, opírají se spíše o emoce vyvolané povrchními informacemi. Vzhledem k tomu, že se naše poradna od roku 2005 podílí na přípravách a realizaci kurzů pro náhradní rodinné péče (NRP), dovolili jsme si přispět svými zkušenostmi k diskusi na téma PPPD.

Pracujeme v regionu s vysokým počtem dětí v ústavní péči a zároveň s poměrně malým počtem žadatelů o NRP. Výkon NRP můžeme často sledovat i po ukončení kurzu osobním kontaktem s osvojiteli i pěstouny a jejich dětmi. Z naší osobní i pracovní zkušenosti jsme schopni potvrdit, že v psychickém vývoji dětí, které procházejí PPPD, dochází k rychlým a výrazně pozitivním změnám, kterých nemohou dosáhnout v prostředí ústavní výchovy. Naši dosavadní zájemci o NRP, zvláště pak žadatelé o PPPD byli lidé osobnostně zralí, psychicky stabilní, s velmi dobrými výchovnými zkušenostmi a zároveň s dostatkem psychických i fyzických sil postarat se o potřebné děti a pomoci jim. Zájemci prochází náročným procesem příprav a odborných psychologických vyšetření v délce trvání cca jednoho roku. Tento proces nejsou schopni absolvovat a podstoupit lidé s povrchní nebo nezralou motivací pro volbu tohoto povolání. Můžeme naopak konstatovat, s nemalou dávkou jistoty podloženou zkušeností, že primární motivace u těchto žadatelů je značně altruistická a že jejich motivy rozhodně nejsou vedeny snahou obohatit se.

Jsme si vědomi, že neexistuje ideální forma NRP, ale nemůžeme zpochybnit fakt, že prostředí rodiny a možnost dítěte navázat se na pečující osobu je základem jeho zdravého psychického vývoje. Právě z tohoto důvodu jsme považovali možnost PPPD za pozitivní posun v systému NRP a současné snahy o její zrušení jsou pro nás velkým rozčarováním. Věříme, že dětem, které mají nepříznivý start do života, nebude odepřena možnost být v naplněném vztahu se svými pečovateli, a tím jim dána možnost vytvořit základ pro pozitivní vztahy k lidem v jejich budoucím životě. Děkujeme za Vaši ochotu seznámit se s naším názorem.

Za Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Sokolově PhDr. Květoslava Nová a Mgr. Mária Adamkovičová