Úvodní stránka » Články » Prázdniny mají jen školáci

Přestože jsme se přehoupli do toho krásného času, na který jsme se jako děti tolik těšili, během prázdnin nás čeká spousta krásné práce.

Čekají nás setkání s pěstouny PPPD, během kterých může dojít k předávání zkušeností. Kromě toho se věnujeme neustále osvětové činnosti, tak aby se všichni naučili s PPPD počítat jako s běžným institutem, který lze pro děti v ohrožení využít. Osvětové aktivity probíhají v různých krajích po celé republice.

Dobrá rodina o.p.s., která se ujala projektu Rané pěstounské péče, se snaží díky posbíraným zkušenostem v této oblasti stát odborníkem v oblasti doprovázení pěstounů PPPD. Při doprovázení nejde jen o naplnění litery zákona, ale především o stálé doprovázení pěstounů během přebírání, péče i předávání dítěte. Dobrá rodina se snaží vytvořit každé rodině služby na míru, tak aby se jejich práce smysluplně usnadnila.

Dalším úkolem je příprava dalších seminářů a setkání pro pěstouny PPPD a všechny, kteří se na práci s dětmi, které jsou do PPPD svěřovány, podílejí. Na podzim chystáme cyklus seminářů, který by provedl všechny zúčastněné celým procesem PPPD - od přípravy pěstounů na přijetí dítěte až do jeho předávání a zvládnutí období pohotovosti.