Úvodní stránka » Předání dítěte z PPPD

Jak probíhá předání dítěte z PPPD?

Na základě zkušeností se stovkami předání dětí z PPPD se nám proces předávání rozdělil do tří fází:

  1. Rozhodování přebírající rodiny, zda dítě převezmou
  2. Navazování vztahu přebírající rodiny s dítětem
  3. Přenesení citového pouta dítěte na přebírající rodinu

Fáze Rozhodování přebírající rodiny je dobou, kdy se přebírající rodina seznámí s dítětem a pěstouny PPPD a má čas na to, aby se rozhodli, zda budou chtít dítě do péče převzít. Rozhodnutí sdělí krajskému úřadu a podávají k soudu návrh na svěření dítěte do své péče.

Fáze Navazování vztahu přebírající rodiny s dítětem je dobou od rozhodnutí přebírající rodiny, že dítě do své péče chtějí přijmout, až do doby, než je jasné, že k předání dítěte dojde cca do 7 dnů, tj. je jasný termín vykonatelnosti rozhodnutí soudu, že vyhověl návrhu přebírající rodiny. Dítě se seznamuje lépe s přebírajícími, ale zatím není setkávání příliš intenzívní. 

Pokud soud reaguje rychle (tj. vyhoví návrhu na předběžné opatření), je někdy tato fáze krátká, ev. přecházíme rovnou do fáze Přenesení citového pouta dítěte na přebírající rodinu.

Fáze Přenesení citového pouta dítěte na přebírající rodinu je fází, kdy už známe termín vykontatelnosti rozhodnutí, kterým bude dítě moci přejít do péče přebírající rodiny, Dítě je s přebírající rodinou v intenzívním kontaktu, tráví s nimi většinu aktivního času. V den vykonatelnosti dojde k předání dítěte přebírající rodině. Vztah s pěstouny je dobré rozvolňovat postupně, tedy je vhodné, aby pěstouni navštívili dítě ještě po definitivním předáním v prostředí přebírající rodiny alespoň jednou.

Schéma předávacího procesu

Předání dítěte do definitivní rodiny je vrcholným a současně nejnáročnějším obdobím PPPD. Zejména v této době jsou užitečné zkušenosti rodin, které PPPD poskytují déle a důvěrně se seznámily s úskalími adaptačního procesu. Takové rodiny můžete potkat třeba na seminářích PPPD.

Když pominou důvody pro umístění dítěte do PPPD (soud rozhodne o jeho dalším osudu), OSPOD vás informuje o tom, komu budete svěřené dítě z PPPD předávat.

Při předávání by Vám měla být k dispozici organizace, se kterou máte uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, měla by Vám pomoci naplánovat proces přechodu, frekvenci schůzek s definitivní rodinou, místo schůzek a další podrobnosti.

Uvědomte si pozitivní stránku celého procesu a přistupujte k tomuto úkolu s radostí a pocitem završení vašeho úsilí. Prožívejte naplno radost rodiny, která bude od vás miminko přebírat, a chovejte se k ní otevřeně, vstřícně a citlivě.

Toto období bude citlivé nejen pro vás a pro přebírající rodinu, ale především pro dítě. Po celou dobu předávacího procesu je třeba dobře naslouchat jeho potřebám dítěte. Když budou obě rodiny pozorné, dítě si samo řekne, jak rychle má předání probíhat.

Je potřeba připravit se na to, že bude nutné obě rodiny po nějakou dobu propojit.

Opět myslete na to, jak dítěti provázat přechod do jeho rodiny provázáním zážitků pro všechny jeho smysly (zrak, chuť, čich, sluch i hmat), aby byl přechod co nejměkčí a způsobil dítěti co nejmenší trauma.

Po předání dítěte do péče přebírající rodiny věnujte nové rodině dokumentaci, kterou jste v průběhu péče pořídili.

Další kontakt s dítětem po ukončení procesu předávání záleží na definitivní rodině. Je však vhodné zajistit alespoň to, aby pěstouni nezmizeli dítěti ze dne na den. Dítě by tak zažívalo pocity osiření. Proto by po předání měla přebírající rodina pozvat pěstouny v dalších dnech na několik návštěv, během kterých pěstouni s přebírající rodinou dítěti zviditelňují svůj vzájemný soulad, že předání dítěte do péče nové rodiny je v pořádku. Regenerace rodiny po předání

Dítě jsme předali, ale co teď?

Po ukončení procesu předávání před přijetím dalšího dítěte do PPPD byste měli zregenerovat. Mezitím využijte nápadů, co dělat v období regenerace po předání dítěte.

Chcete se raději na všechno zeptat osobně těch, kteří se PPPD věnují v praxi?

Připravili jsme pro Vás

Třídílný cyklus Průvodce PPPD s akreditací MPSV: 

1/3 Zařazení pěstouna PPPD a přebírání dítěte do PPPD 

2/3 Průběh PPPD a příprava na předávání dítěte z PPPD

3/3 Předávání dítěte z PPPD a regenerace rodiny PPPD,

které pořádá Dobrá rodina o.p.s., kde můžete získat konkrétní teoretické i praktické informace, co je ve které fázi péče důležité, jaké jsou úkoly pěstounů, sociálních pracovníků, doprovázejících subjektů a dalších odborníků. Seminář vede vždy dvojice lektorů složená ze sociálního pracovníka a pěstouna se zkušeností s PPPD.

 

 

 


Regenerace