Úvodní stránka » Předání dítěte z PPPD

Jak probíhá předání dítěte z PPPD?Oblíbenou hračku na cestu

Průběh předávání

Předání dítěte do definitivní rodiny je vrcholným a současně nejnáročnějším obdobím PPPD. Zejména v této době jsou užitečné zkušenosti rodin, které PPPD poskytují déle a důvěrně se seznámily s úskalími adaptačního procesu. Takové rodiny můžete potkat třeba na seminářích PPPD.

Když pominou důvody pro umístění dítěte do PPPD (soud rozhodne o jeho dalším osudu), OSPOD vás informuje o tom, komu budete svěřené dítě z PPPD předávat.

Při předávání by Vám měla být k dispozici organizace, se kterou máte uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, měla by Vám pomoci naplánovat proces přechodu, frekvenci schůzek s definitivní rodinou, místo schůzek a další podrobnosti.

Uvědomte si pozitivní stránku celého procesu a přistupujte k tomuto úkolu s radostí a pocitem završení vašeho úsilí. Prožívejte naplno radost rodiny, která bude od vás miminko přebírat, a chovejte se k ní otevřeně, vstřícně a citlivě.

Toto období bude citlivé nejen pro vás a pro přebírající rodinu, ale především pro dítě. Po celou dobu předávacího procesu je třeba dobře naslouchat jeho potřebám dítěte. Když budou obě rodiny pozorné, dítě si samo řekne, jak rychle má předání probíhat.

Je potřeba připravit se na to, že pravděpodobně bude nutné obě rodiny po nějakou dobu propojit.

Opět myslete na to, jak dítěti provázat přechod do jeho rodiny provázáním zážitků pro všechny jeho smysly (zrak, chuť, čich, sluch i hmat), aby byl přechod co nejměkčí a způsobil dítěti co nejmenší trauma.

Po předání dítěte do péče přebírající rodiny věnujte nové rodině dokumentaci, kterou jste v průběhu péče pořídili.

Další kontakt s dítětem po ukončení procesu předávání záleží na definitivní rodině. Je však vhodné zajistit alespoň to, aby pěstouni nezmizeli dítěti ze dne na den. Dítě by tak zažívalo pocity osiření. Proto by po předání měla přebírající rodina pozvat pěstouny v dalších dnech na několik návštěv, během kterých pěstouni s přebírající rodinou dítěti zviditelňují svůj vzájemný soulad, že předání dítěte do péče nové rodiny je v pořádku. Regenerace rodiny po předání

Dítě jsme předali, ale co teď?

Po ukončení procesu předávání před přijetím dalšího dítěte do PPPD byste měli zregenerovat. Mezitím využijte nápadů, co dělat v období regenerace po předání dítěte.

Chcete se raději na všechno zeptat osobně těch, kteří se PPPD věnují v praxi?

Připravili jsme pro Vás

Třídílný cyklus Průvodce PPPD s akreditací MPSV: 

1/3 Zařazení pěstouna PPPD a přebírání dítěte do PPPD 

2/3 Průběh PPPD a příprava na předávání dítěte z PPPD

3/3 Předávání dítěte z PPPD a regenerace rodiny PPPD,

které pořádá Dobrá rodina o.p.s., kde můžete získat konkrétní teoretické i praktické informace, co je ve které fázi péče důležité, jaké jsou úkoly pěstounů, sociálních pracovníků, doprovázejících subjektů a dalších odborníků. Seminář vede vždy dvojice lektorů složená ze sociálního pracovníka a pěstouna se zkušeností s PPPD.

 

 

 


Regenerace