Úvodní stránka » Články » Prezentace RPP na setkání se zástupci neziskových organizací

Prezentace RPP na setkání pracovníků krajských úřadů na MPSV

Výhody RPP

Dne 7. března 2011 proběhlo na MPSV setkání zdejších pracovníků a zástupců neziskových organizací, jehož součástí byla i prezentace projektu Narodit se do rodiny.

Na tomto setkání prezentovali manželé Hláskovi své zkušenosti s realizací RPP v praxi. Zástupci neziskových organizací měli možnost dostat odpovědi na své otázky k této problematice, kterých měli vzhledem k unikátnosti tématu mnoho...