Úvodní stránka » Články » Přihlašování na podzimní cyklus Průvodce PPPD je spuštěno!

Přihlašování na podzimní cyklus Průvodce PPPD je spuštěno!

Průvodce pěstounskou péčí
na přechodnou dobu
 

Cyklus má akreditaci MPSV. Během tří dílů po osmi hodinách projdou účastníci celým procesem pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD). Na konkrétních kazuistikách dětí různého věku si účastníci mohou promyslet, co vše je potřeba zařídit při přijímání dítěte do péče, v průběhu péče, při předávání dítěte, ale také v době regenerace pěstounské rodiny. Zároveň si mohou vyjasnit, kdo má v jednotlivých fázích jaký úkol (co řeší krajský úřad, OSPOD, doprovázející organizace, soud, pěstouni). Každý díl je proložen zážitkovými technikami pro lepší pochopení situací spojených s poskytováním PPPD.

Přihlášení probíhá na celý cyklus (3 x 8 hod), jednotlivé díly na sebe navazují.

Cena: 4 500 Kč

Určeno pro:
     pracovníky OSPOD, 
     pracovníky v oblasti NRP, doprovázející subjekty,
     pěstouny
     další odborníky
 
Lektoři: 
Lektorský tým tvoří vždy dvojice sociálního pracovníka - doprovázející pracovnice Dobré rodiny a pěstounky PPPD.

Přihlášky:
Přihlašovat se můžete po rozkliknutí města, které si vyberete:
Místo I. díl II. díl III. díl
České Budějovice 15.9.2015 22.9.2015 6.10.2015
Cheb 24.11.2015 8.12.2015 15.12.2015
Ústí nad Labem 3.11.2015 10.11.2015 11.11.2015
Pardubice 29.9.2015 13.10.2015 20.10.2015
Ostrava 14.1.2016 15.1.2016 16.1.2016
Praha 10.9.2015 17.9.2015 1.10.2015
Liberec 3. září 2015 (Úvod do PPPD)

Vzdělávání splňuje podmínky vzdělávání pro sociální pracovníky dle § 111 Zákona, pracovníky v sociálních službách - další vzdělávání dle § 116 odst. 9 Zákona a vedoucí pracovníky sociálních služeb dle § 117 a Zákona.

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ

Průvodce PPPD I. - Zařazení do evidence a přijetí dítěte do PPPD
Práva a povinnosti pěstounů, zařazení do evidence, dohoda a výkonu pěstounské péče, pohotovost před přijetím dítěte do péče, dávky pěstounské péče. Přijetí dítěte do péče - co připravit pro dítě (formální správnost, příprava rodiny PPPD), co s sebou do předávajícího subjektu, v předávajícím subjektu, informace o původní rodině, úkoly po přijetí dítěte, klíčové okamžiky pro nastavení IPOD

Průvodce PPPD II. - Průběh PPPD a příprava zprostředkování NRP 
Péče o novorozence, péče o starší dítě v PPPD, kontakt s původní rodinou dítěte, deník dítěte, kniha života, vystavení pasu, pěstounská rodina jako tým, pěstounská rodina a okolí, práce s osobními informacemi o dítěti, jak připravit podklady pro zprostředkování NRP, příprava pěstounů na předávání, příprava přebírající rodiny, příprava dítěte na přechod do přebírající rodiny

Průvodce PPPD III. - Předávání dítěte z PPPD a regenerace rodiny z PPPD
Účastníci předávacího procesu, role zúčastněných subjektů, IPOD v procesu předávání, obecné principy předávání, fáze předávacího procesu, jak připravit dítě na přechod, jak připravit pěstounskou rodinu, vyhodnocení průběhu PPPD, regenerace pěstounské rodiny, příprava na přijetí dalšího dítěte