Úvodní stránka » Proč je PPPD tak důležitá?

Jaké jsou hlavní výhody PPPD?

Proč je PPPD tak důležitá pro opuštěné děti?

Pokud je opuštěný novorozenec předán z porodnice do PPPD, odchází do své původní či osvojitelské rodiny:

 • bez ústavní deprivace
 • se schopností tvořit výlučnou vazbu s náhradními rodiči
 • se zdravým základem pro sebepřijetí, sebehodnocení a sebevědomí
 • s nenarušenou schopností tvořit vztahy s jinými dospělými i dětmi
 • bez vývojového psychomotorického opoždění
 • znají svoji minulost, nemusí se vyrovnávat s pozicí dítěte, které prošlo pobytem v ústavu
 • s velkou šancí uspět při zvládání náročných životních situací (zejména v době dospívání, při přechodu k samostatnosti, v partnerských vztazích a rodičovství). V těchto oblastech totiž děti, které prošly ústavní péčí, často selhávají
 • s možností konfrontovat se bezpečně s tím, s kým trávily první týdny života

Proč je PPPD důležitá pro osvojitele?

rodinka

 • Děti mohou tvořit s osvojiteli pevné vazby podobné vazbám v běžných rodinách.
 • Děti se v takových vztazích cítí bezpečně, proto se v nich cítí lépe i osvojitelé.
 • Konflikty se neřeší jako selhání role osvojitele, ale jako běžné vývojové problémy.
 • Osvojitelé tak neselhávají jen proto, že nejsou specialisty na péči o děti s ústavní deprivací.
 • Děti mohou díky vzájemné důvěře dosahovat lepších výsledků, lépe řešit konfliktní situace a následně vytvářet kvalitní partnerské a rodičovské vztahy.
 • Osvojitelům nezůstává v podvědomí představa, že by mohli vrátit dítě v konfliktních situacích „vrátit do ústavu“, protože dítě v ústavu nikdy nebylo.
 • Osvojitelé získávají od pěstounů RPP při převzetí dítěte řadu informací o tom, jak se miminko chová v rodinném prostředí v různých situacích, dostávají bohatou dokumentaci z období umístění dítěte do PPPD.
 • Pěstouni PPPD poskytují osvojitelům následnou podporu, provázejí je zejména prvními dny a týdny.

Proč je PPPD důležitá pro původní (biologickou rodinu)?

 • Rodiny, které se nestarají o své děti, mají v době ochranné lhůty výhodu, že jejich dítě vyrůstá v rodinném prostředí s individuální péčí. Pěstouni je pak mohou individuálně provázet při přebírání zodpovědnosti a péče o dítě i v rozvíjení rodičovských kompetencí.
 • Země upřednostňující PPPD daleko efektivněji využívají finanční prostředky z veřejných i soukromých zdrojů, neboť minimalizují náklady na sanaci poškození vzniklých ústavní deprivací (dle statistik MV ČR se děti procházející ústavní výchovou dopouštějí trestné činnosti ve více jak 50 procentech, stávají se oběťmi trestných činů, vzhledem k narušené sebedůvěře dosahují nižšího vzdělání, mají tedy menší šanci uplatnit se na trhu práce, bývají závislé na sociálních dávkách, nemají rozvinuté rodičovské kompetence, takže jako rodiče selhávají a celý cyklus se opakuje u jejich dětí). Zavedením PPPD se daří tento bludný kruh rozetnout.
 • Osvětovou kampaní vysvětlující důležitost PPPD se umožňuje nalezení dostatečného počtu pěstounských rodin na přechodnou dobu.

Proč je PPPD důležitá pro společnost?

 • Země upřednostňující PPPD daleko efektivněji využívají finanční prostředky z veřejných i soukromých zdrojů, neboť minimalizují náklady na sanaci poškození vzniklých ústavní deprivací (dle statistik MV ČR se děti procházející ústavní výchovou dopouštějí trestné činnosti ve více jak 50 procentech, stávají se oběťmi trestných činů, vzhledem k narušené sebedůvěře dosahují nižšího vzdělání, mají tedy menší šanci uplatnit se na trhu práce, bývají závislé na sociálních dávkách, nemají rozvinuté rodičovské kompetence, takže jako rodiče selhávají a celý cyklus se opakuje u jejich dětí). Zavedením PPPD se daří tento bludný kruh rozetnout.
 • Osvětovou kampaní vysvětlující důležitost PPPD se umožňuje nalezení dostatečného počtu pěstounských rodin na přechodnou dobu.