Úvodní stránka » Průvodce PPPD - Třídílný cyklus

Průvodce PPPDPRŮVODCE PPPD - třídílný cyklus s akreditací MPSV (24 hod)

Průvodce PPPD je cyklus tří osmihodinových setkání nad jednotlivými okamžiky pěstounské péče na přechodnou dobu. Účastníci projdou celým procesem od zařazení pěstounské rodiny do evidence až po regeneraci pěstounské rodiny po předání dítěte.

Struktura jednotlivých témat je koncipována tak, aby se vyjasnila role a úkoly zúčastněných subjektů v jednotlivých okamžicích PPPD.

Cyklus je postaven na konkrétních praktických zkušenostech desítek rodin poskytujících PPPD, pracovníků OSPOD i doprovázejících subjektů v ČR, zohledňuje naplňování potřeb dětí a zdůrazňuje týmovou spolupráci pěstounů s OSPOD a doprovázející organizací v kontextu právního rámce transformačního procesu v oblasti péče o ohrožené děti.

Cyklus je také využíván jako 24 hodinové doplnění příprav nových žadatelů o PPPD po absolvování základní části v rozsahu 48 hod.

Účastníci dostanou osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v rozsahu 24 hodin. 

Chcete vědět, kdy bude vypsán nejbližší běh? Napište na seminare@dobrarodina.cz

Ohlasy na předchozí běhy Průvodce PPPD.

Kurz je určen pro

  • sociální pracovníky (dle § 111 Zákona)
  • pracovníky v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona)
  • vedoucí pracovníky sociálních služeb (dle § 117 a Zákona)
  • žadatele o pěstounskou péči
  • pěstouny PPPD v evidenci

PRŮVODCE PPPD I. ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE A PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PPPD

Práva a povinnosti pěstounů. Zařazení do evidence. Dohoda o výkonu pěstounské péče. Pohotovost před přijetím dítěte do péče. Dávky pěstounské péče. 

Příprava na přijetí dítěte. Při přijímání dítěte do PPPD. První úkoly po přijetí dítěte do PPPD.

PRŮVODCE PPPD II. PRŮBĚH PPPD A PŘÍPRAVA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NRP

Lhůty v PPPD. Spolupráe s OSPOD na přípravě IPOD. Různé možnosti směřování příběhu dítěte. Vedení dokumentace dítěte. Specifika péče o děti různého věku v různých situacích. Práce s příběhem dítěte.

Příprava pěstounů na předávání dítěte.

PRŮVODCE PPPD III. PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE Z PPPD A REGENERACE RODINY Z PPPD

Příprava prvního setkání přebírající rodiny, dítěte a pěstounů PPPD. Seznamování. Rozhodutí přebírající rodiny. Nastavení plánu předávání dítěte. Navazování vztahu dítěte s přeebírající rodinou. Definitivní předání.

Vyhodnocení průběhu PPPD. Regenerace pěstounské rodiny.