Úvodní stránka » Průvodce PPPD - Třídílný cyklus

Průvodce PPPDPRŮVODCE PPPD - třídílný cyklus s akreditací MPSV (24 hod)

aneb Aby se to do roka stihlo..

Určeno pro pracovníky OSPOD, doprovázející subjekty, pěstouny a další odborníky. Teoretická východiska a zkušenosti s praxí. Cyklus je také využíván jako 24 hodinové doplnění příprav nových žadatelů o PPPD po absolvování základní části v rozsahu 48 hod.

Účastníci dostanou osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v rozsahu 8 hodin. 

Ohlasy na předchozí běhy Průvodce PPPD.

Kurz je určen pro

  • sociální pracovníky (dle § 111 Zákona)
  • pracovníky v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona)
  • vedoucí pracovníky sociálních služeb (dle § 117 a Zákona)
  • žadatele o pěstounskou péči
  • pěstouny PPPD v evidenci

Průvodce PPPD je cyklus tří osmihodinových setkání nad jednotlivými okamžiky pěstounské péče na přechodnou dobu. Účastníci projdou celým procesem od zařazení pěstounské rodiny do evidence až po regeneraci pěstounské rodiny po předání dítěte.

Struktura jednotlivých témat je koncipována tak, aby se vyjasnila role a úkoly zúčastněných subjektů v jednotlivých okamžicích PPPD.

Cyklus je postaven na konkrétních praktických zkušenostech desítek rodin poskytujících PPPD, pracovníků OSPOD i doprovázejících subjektů v ČR, zohledňuje naplňování potřeb dětí a zdůrazňuje týmovou spolupráci pěstounů s OSPOD a doprovázející organizací v kontextu právního rámce transformačního procesu v oblasti péče o ohrožené děti.

Lektorský tým tvoří dvojice složená ze sociálního pracovníka a pěstouna PPPD.

Přihlašování na semináře probíhá na stránkách www.dobrarodina.cz.

Kontaktní e-mail: seminare@dobrarodina.cz

Nejbližší termíny:

Průvodce PPPD I. - Zařazení do evidence a přijetí dítěte do PPPD

Průvodce PPPD II. - Průběh PPPD a příprava na zprostředkování NRP

Průvodce PPPD III. - Předávání dítěte z PPPD a regenerace rodiny po předání

Průvodce PPPD je cyklus tří osmihodinových setkání nad jednotlivými okamžiky pěstounské péče na přechodnou dobu. Účastníci projdou celým procesem od zařazení pěstounské rodiny do evidence až po regeneraci pěstounské rodiny po předání dítěte.

Struktura jednotlivých témat je koncipována tak, aby se vyjasnila role zúčastněných subjektů v jednotlivých okamžicích PPPD.

Cyklus je postaven na konkrétních praktických zkušenostech desítek rodin poskytujících PPPD, pracovníků OSPOD i doprovázejících subjektů v ČR, zohledňuje naplňování potřeb dětí a zdůrazňuje týmovou spolupráci pěstounů s OSPOD a doprovázející organizací v kontextu právního rámce transformačního procesu v oblasti péče o ohrožené děti.

Lektorský tým tvoří dvojice složená ze sociálního pracovníka a pěstouna PPPD.

PRŮVODCE PPPD I.

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE A PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PPPD

1. ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE

1 a. Práva a povinnosti pěstounů

1 b. Zařazení do evidence – úkoly

1 c. Dohoda o výkonu pěstounské péče

1 d. Nastavení plánu výkonu pěstounské péče

Přestávka

1 e. Pohotovost před přijetím dítěte do péče

1 f. Dávky pěstounské péče

2. PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PÉČE

2 a. Před přijetím dítěte do PPPD

Oběd

2 b. Co s sebou do předávajícího subjektu

2 c. V předávajícím subjektu

2 d. Informace o původní rodině

Přestávka

2 e. Po přijetí dítěte

2 f. Klíčové okamžiky pro nastavení IPODu

2 g. Dávky pěstounské péče

Závěr

 

PRŮVODCE PPPD II.

PRŮBĚH PPPD A PŘÍPRAVA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NRP

3. PRŮBĚH PPPD

3 a. Péče začíná před přijetím

3 b. Klíčové okamžiky pro nastavení IPODu

3 c. Starší dítě v PPPD

3 d. Během PPPD

3 e. Kontakt s původní rodinou dítěte

3 f. Deník dítěte

3 g. Kniha života

3 h. Život pěstounské rodiny v průběhu péče

3 i. Vystavení pasu

3 j. Pěstounská rodina a okolí

3 k. Práce s osobními informacemi dítěte

4. PŘÍPRAVA NA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NRP

4 a. Co je zprostředkování NRP

4 b. Jak připravit vše pro zprostředkování NRP

4 c. Jak připravit podklady pro předávání dítěte do osvojení, specifika při předávání do původní rodiny

4 d. Příprava pěstounů

4 e. Příprava přebírající rodiny

4 f. Příprava dítěte

Závěr

 

PRŮVODCE PPPD III.

PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE Z PPPD A REGENERACE RODINY Z PPPD

5. PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE Z PPPD

5 a. Účastníci předávacího procesu

5 b. Role zúčastněných subjektů

5 c. IPOD v procesu předávání

5 d. Obecné principy předávání

5 e. Fáze předávacího procesu

1. Seznámení

2. Načtení způsobu péče

3. Přebírání péče

4. Příprava definitivního předání

5. Definitivní předání

6. Provázení po předání

6. REGENERACE PĚSTOUNSKÉ RODINY PO PŘEDÁNÍ

6 a. Vyhodnocení průběhu PPPD

6 b. Regenerace pěstounské rodiny

6. c. Příprava pěstounské rodiny na přijetí dalšího dítěte

Závěr