Psychiatr a PPPD

"Žádná sebelepší „zdravotní či sociální“ péče nemůže výlučný vztah mezi dítětem a matkou (či jinou výlučně významnou osobou) v raném věku nahradit, a možná dokonce ani napodobit. Absence podobného výlučného vztahu, ve kterém by se dítě cítilo jako jedinečná, smysluplná a hodnotná bytost bohužel vede nejen ke zpomalení či zastavení jeho citového a sociálního vývoje, ale také nese v sobě velké riziko rozvoje nežádoucích a rizikových modelů chování a vztahů, na které společnost reaguje odmítnutím a vyloučením, což potenciálně vede k přenesení deprivaci i v další generaci..."

Celý příspěvek: 

https://www.facebook.com/dobrarodinaops/photos/a.505686109527144.1073741826.289061657856258/1074690929293323/?type=3&theater