Úvodní stránka » Články » Seminář MPSV v Brně pro soudce

V sále Otakara Motejla v budově Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně proběhl dne 7. června 2012 seminář pořádaný MPSV a neziskovou organizací LUMOS. Pozváni byli především opatrovničtí soudci, které doplnily sociální pracovníci. Seminář se zaměřil na změny, které přinese novela zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a na „nové“ instituty vyplývající z novely.

Dopoledne bylo věnováno tématům Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče (PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA, MUDr. Petra Uhlíková, MUDr. Zlatko Marinov) a Pěstounská péče na přechodnou dobu  - Mgr. Jana Nožířová, PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA.

V odpoledním bloku pak vystoupili ti, kteří si sami ústavní výchovou prošli a byli ochotni se o své zkušenosti podělit v příspěvku  Jak to vidí mladí dospělí odcházející z ústavní péče (Gracián Svačina, Pamela Sibanda). Vystoupení vzbouřilo mnoho emocí, takže volně přešlo v diskuzi na téma Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi (Hláskovi) s přihlédnutím k tomu, jak nutné je přehodnocovat umisťování dětí do ústavní péče, nad poškozeními, které toto umisťování způsobuje i nad výhodami pěstounské péče na přechodnou dobu.

Zakončením byl příspěvek na téma Případové konference – možnost spolupráce nebo ohrožení nezávislosti?