Úvodní stránka » Články » Seminář o NRP ve sněmovně

Ve sněmovně se uskutečnil seminář o náhradní rodinné péči

 

Převzato z: Deník Referendum
Autor článku: Andrea Cerqueirová

Ve Velké Británii je dítě odebráno jen v případě, že je týráno či zanedbáváno. Když jsou rodiče bezdomovci, je jim zajištěno bydlení. Zaznělo to na sněmovním semináři k náhradní rodinné péči v praxi.
Rodinná vycházka
K 31. březnu 2104 bylo ve Velké Británii v péči úřadů 68 840 dětí, to je šedesát na deset tisíc dětí mladších osmnácti let,“ uvedl poradce britské vlády pro oblast sociálně právní ochrany dětí Roger Singelton v rámci semináře Náhradní rodinná péče v praxi, který pod záštitou poslankyně Gabriely Peckové (TOP 09) uspořádala v Poslanecké sněmovně společnost Lumos.


V pěstounské péči je z tohoto počtu v Británii 75 % dětí, adoptováno je jich 5 %, v dětských domovech 9 %, v menších komunitách před ochodem do péče 6 % a u rodičů 5 %. „Do náhradní péče se dítě může dostat, když s tím souhlasí jeho rodiče, soud rozhodne o předběžném opatření či nařídí rozhodnutí o umístění s výhledem na brzkou adopci,“ řekl.


Dítě může být odebráno jen v případě, že je psychicky, sexuálně nebo fyzicky týráno či zanedbáváno. Jinak se stát zabývá konkrétním dítětem bez toho, aby je rodičům odebral. „Pokud jsou rodiče bezdomovci, stát zajistí bydlení. Poskytnout může i odborného pracovníka, který může pomoci a poskytnout rady. Pro malé děti můžeme zajistit denní pobyt v jeslích nebo mateřské škole. Poskytujeme finanční i jinou pomoc,“ uvedl.


Systém ale není dokonalý. „Panují obavy z přesouvání se dětí z jedné pěstounské rodiny do druhé,“ řekl. Hovořil i o kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti s postižením. Kojenecké ústavy se změnily k lepšímu díky vysokým nákladům, snižování potřeby či vlivu sociální práce. Situace v dětských domovech pro děti s postižením se zlepšila díky aktivistům či medializovaným případům zneužití.


V diskusi zazněla reakce jiného Brita, který uvedl, že podle jeho zkušeností je v případě, když už je dítě rodičům odebráno, kvalitnější péče ústavní než u přechodných pěstounů. Vadí mu, že jsou pěstouni v Británii zvýhodňováni i před samotnými biologickými rodinami. „Až 97 % případů je rozhodnuto ve prospěch náhradní péče,“ řekl.


Marek Roháček ze slovenské organizace Návrat uvedl, že na Slovensku se snižuje počet dětí v ústavní péči a zvyšuje v náhradní péči rodinné. Dnes je v ústavech asi 4700, přičemž v roce 2000 jich tam bylo více než 6500. V náhradní rodinné péči je na Slovensku v současné době asi 9000 dětí, v roce 1997 to bylo přes 6 tisíc. Nedostatek je ale profesionálních pěstounů.


V České republice bylo v roce 2008 10 388 dětí v ústavní péči, loni jich bylo 8428. O projektu Dejme dětem rodinu hovořil vedoucí odboru sociálních věcí kraje Daniel Rychlík. Cílem je podle jeho slov zejména získat nové zájemce o pěstounskou, případně hostitelskou, péči.