Úvodní stránka » Seminář - PODROBNOSTI

Informace k semináři PPPD v praxi

PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU V PRAXI

 • Účastnický poplatek je 600 Kč za osobu, příp. 860 Kč za partnerský pár. Pokud jste ještě neuhradili účastnický poplatek, učiňte tak obratem (č. ú. 2300291857 / 2010) nebo nám sdělte, že nepřijdete, abychom uvolnili místo pro další zájemce. Jako variabilní symbol platby uveďte číslo objednávky, které jste obdrželi v tomto e-mailu.
 • Uhrazením poplatku přispíváte na rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu.
 • Jako variabilní symbol platby uvádějte číslo objednávky, které jste obdrželi v potvrzovacím e-mailu ihned po objednání.
 • V případě potřeby je oproti objednávce možné vystavit na účastnický poplatek fakturu.
 • Účastníci dostanou potvrzení o absolvování semináře.

Místo konání: Prostory Dobré rodiny o.p.s., Klimentská 1, 3. patro, Praha 1

Doprava: Tram 5, 8, 24 a 26 stanice Dlouhá třída, nebo stanice metra B Náměstí republiky, dále pěšky Dlouhou třídou do Klimentské ulice, první dům vlevo, výtahem do 3. patra

Začátek semináře: 10:00

ORIENTAČNÍ PROGRAM SEMINÁŘE

Každý seminář je trochu jiný, neboť jeho obsah tvoří svými dotazy i samotní účastníci semináře. V každé skupině se ukáže jako důležité trochu jiné téma. Berte tedy program jako přehled témat, o kterých se během semináře může hovořit a aktivně se zapojte, aby seminář odpověděl právě na Vaše dotazy.

10,00   Uvítání, představení

10,15   Obecná část pro zájemce o pěstounskou péči

 • Rozdíl mezi dlouhodobou pěstounskou péčí a pěstounskou péčí na přechodnou dobu
 • Otázky, na které je potřeba si odpovědět před rozhodnutím poskytovat pěstounskou péči
 • Jak se rozhodovat, zda poskytovat pěstounskou péči, jaký typ pěstounské péče zvolit, jiné formy pomoci ohroženým dětem
 • Prostor pro dotazy a diskuze

11,30   Přestávka

12,00   Speciální část - PPPD (pěstounská péče na přechodnou dobu)

 • Co je PPPD
 • Otázky, na které je potřeba si odpovědět před rozhodnutím poskytovat PPPD
 • Specifické nároky, které PPPD klade na osobnost pěstouna
 • RPP jako praktická aplikace nejnovějších vědeckých poznatků o vývoji osobnosti
 • Příprava rodiny na změny, které PPPD přinese
 • Příprava širší rodiny na PPPD
 • Praktické kroky před přijetím dítěte do PPPD
 • Specifika přebírání dítěte do PPPD
 • Běžný průběh PPPD (během dne i noci)
 • Komunikace o PPPD s okolím, příprava na nejrůznější reakce
 • Ochrana osobních údajů dítěte
 • Způsob čerpání dávek, úskalí za současné legislativy
 • Specifika přijetí dítěte s neurčeným jménem
 • Důležitost spolupráce s odpovědnými úřady a institucemi
 • Vedení dokumentace o dítěti a příprava na její předání přebírající rodině
 • Příprava na předání dítěte   
 • Komunikace s přebírající rodinou před předáním a při předávání, příp. s biologickou rodinou
 • Provázení přebírající rodiny po předání dítěte
 • Období pohotovosti a jeho úskalí
 • Rozdíly ve vývoji dětí vyrůstajících v rodině a v ústavní péči ve světle nejnovějších neurovědeckých poznatků
 • Prostor pro dotazy a diskuze

15,00   Předpokládaný konec