Úvodní stránka » Články » Tisková zpráva Dobré rodiny z 20. 1. 2014

Logo Dobré rodinyKAŽDÉ DÍTĚ MÁ PRÁVO VYRŮSTAT V RODINĚ

...I KDYŽ TŘEBA JEN V PĚSTOUNSKÉ

Praha, 20. ledna 2014

Nová legislativa, která zcela změnila postoj státu k dětem v nouzi a namísto ústavní péče poprvé za posledních 50 let preferuje rodinnou výchovu, přináší první pozitivní výsledky. Narůstá počet těch, kdo se hlásí jako pěstouni, případně jako přechodní pěstouni. Díky tomu by v následujících měsících mohl klesnout počet dětí, které jsou drženy v ústavech, ačkoli by mohly vyrůstat v rodinné péči.  

„Zájem veřejnosti je čím dál větší. Jen během tohoto týdne se na nás obrátilo několik desítek zájemců s prosbou o základní informace ve věci přechodné pěstounské péče,“ říká přechodný pěstoun Vratislav Hlásek z obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina, která se problematice pěstounské péče dlouhodobě věnuje. Jak dodává, paradoxně tomu napomáhají i některá média, která nepřesně informují o tom, že o pěstounství není zájem, respektive že je stále málo pěstounů. „Novelou zákona o sociálně - právní ochraně dětí stát jasně deklaruje směřování péče o ohrožené děti, které si stanovil v řadě strategických dokumentů. Jako základní a velmi důležitý prvek se mi jeví především podpora práce s biologickou rodinou a prevence odebírání dětí a jejich umisťování do ústavních zařízení. Náhradní rodinná péče je až navazující krok v případě, že setrvání dítěte v původní rodině není možné. Mám možnost podílet se na přípravě náhradních rodičů a mohu zodpovědně říci, že výběr a příprava žadatelů o tuto profesi je poměrně dlouhý a náročný proces, na kterém se podílí řada odborníků. Žádný, byť sebelepší ústav plný kvalifikovaného personálu, nemůže nikdy nahradit rodinné prostředí,“ říká Petr Zmuda z Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, který věří, že směr, kterým se novela vydala, je směrem správným. Jak zároveň potvrzuje, podstatný je trend, který ukazuje setrvalý zájem o pěstounství.

Zástupci Dobré rodiny také odmítají, že by se pěstouni rekrutovali primárně z nezaměstnaných, kteří by na této službě chtěli vydělat, jak je opakovaně bez jakýchkoli podkladů tvrzeno. „Naopak jsou to v naprosté většině dobře fungující rodiny, kterým odrostly děti, a zaujala je možnost využití zkušeností pro pomoc dětem, o které jejich rodiče nepečují. Nejobvyklejší skupinou jsou páry ve věku 40 - 50 let, kde oba pracují,“ vysvětluje za Dobrou rodinu MgA. Radek Zdráhal.  

Zcela mylný je také argument, že podmínky pro výběr a přípravu pěstounů jsou příliš benevolentní. „Právě nízký počet pěstounů potvrzuje, že podmínky jsou přísné. Hodiny příprav jsou jen jedním kritériem a nelze z nich odvozovat náročnost celého procesu výběru pěstounů,“ říká Vratislav Hlásek, který má sám dlouholeté zkušenosti s pěstounstvím.

„Obecně velmi vítáme diskusi nejen nad legislativou, ale nad tématem pěstounství jako takovým. Jsme připraveni aktivně se podílet na hledání optimálního nastavení celého systému, tak, aby výsledné řešení bylo v zájmu dítěte, tedy aby pokud možno žádné dítě nemuselo trávit svůj život v ústavu,“ uzavírá Hlásek.
Dobrá rodina o.p.s. má jako jediná v České republice mnohaleté zkušenosti s ranou pěstounskou péčí. Její součástí jsou mimo jiné manželé Hláskovi, kteří jako první v ČR převzali do rané pěstounské péče miminko přímo z porodnice. Od srpna 2009 Hláskovi pečovali postupně o více než deset novorozenců, kteří díky nim pak nemuseli strávit ani minutu svého života v žádném z ústavů. Dnes jsou po celé republice desítky rodin poskytujících takovouto formu přechodné pěstounské péče. Dobrá rodina pomohla stovkám lidí získat důležité informace pro rozhodování, zda je pro ně pěstounská péče tématem, o které se mají zajímat podrobněji.

Prvotním záměrem obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina není pomáhat z bezvýchodných situací, ale předcházet jim. Proto se zaměřuje především na podporu a rozvoj účinných a přirozených přístupů k výchově a vzdělávání, které umožní dětem plně rozvinout svou osobnost, aby mohly prožívat radost z postupného přebírání odpovědnosti za svůj život.

Více informací o činnosti Dobré rodiny o.p.s. a o službě doprovázení pěstounských rodin najdete na: www.dobrarodina.cz


Kontakty pro média:

MgA. Radek Zdráhal

telefon: +420 777 569 676

e-mail: radek.zdrahal@dobrarodina.cz


Vráťa Hlásek

telefon: +420 736 611 277

e-mail: vratislav.hlasek@dobrarodina.cz