Úvodní stránka » Články » Tisková zpráva MPSV

Příloha TZ – profesionalizace pěstounské péčeMPSV_logo (originál)

První děti nemusely jít do ústavu díky pěstounům na přechodnou dobu

 

Vláda České republiky se ve svém programovém prohlášení zavázala k profesionalizaci pěstounské péče. Ministerstvo práce a sociálních věcí usiluje o naplnění tohoto závazku v aktuálním návrhu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Skutečnost, že se profesionalizuje pěstounská péče již dnes, dokládá i zkušenost z minulého týdne, kdy se podařilo umístit dalšího novorozence přímo do péče pěstounůna přechodnou dobu. Díky spolupráci a odhodlání prosadit nejlepší zájem dítěte pracovnice Středočeského kraje a příslušné městské úřady zajistily náhradní péči pro novorozené děti, které nemohou vyrůstat u vlastních rodičů, právě u pěstounů na přechodnou dobu. Sociální pracovníci dokázali využít všech dostupných mechanismů a zapojit další subjekty v systému tak, aby děti mohly začít svůj život v rodinné péči, což je předpokladem pro jejich další zdravý vývoj.

„Chtěli jsme nabídnout účinnější a výhodnější alternativu k současné praxi. Děti čekající na vyřešení rodinné situace nebo dořešení právních kroků potřebných k osvojení jsou totiž velmi často umisťovány do ústavů,“ říkají o své motivaci poskytovat přechodnou péči dětem pěstouni na přechodnou dobu Alžběta a Vratislav Hláskovi. Zvláště malé děti tráví v ústavu mnohdy nejdůležitější okamžiky svého života,  čímž je nenapravitelně narušen jejich zdravý psychický a sociální vývoj. „Narušení vývoje v raném věku je pak vlastní příčinou mnoha problémů a selhání, která v budoucnu komplikují život nejen samotným dětem a jejich rodinám, ale v konečném důsledku i celé společnosti,“ jsou Hláskovi přesvědčeni. Podle nich platí, že prevence je výrazně lepší a levnější než  řešení následků.

„Velmi si vážíme profesionálního přístupu manželů Hláskových i spolupracujících pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Je cenné, že pěstouni tuto službu poskytují i za situace, kdy není institut pěstounské péče na přechodnou dobu dostatečnělegislativně vyřešen a podporován,“ říká PhDr. Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV. Současně ale dodává, že je zde reálná šance pro poměrněMinisterstvo práce a sociálních věcí, významnou změnu, jelikož půjde brzy do vlády návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně  dětí, který se významně zaměřuje na úpravu zabezpečení pěstounské péče na přechodnou dobu jak po stránce materiální, tak i co do kvality a kontroly poskytované péče.

V průběhu roku 2009 bylo do sítě kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let umístěno 1966 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Více než polovina (55 procent) dětí, které byly propuštěny z těchto ústavů, se navracela do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

Manželé Hláskovi jsou ve svém přístupu výjimeční a jsou ochotni a schopni se o své zkušenosti a poznatky nejen dělit, ale i rozvíjet. Ministerstvo bude s pěstouny i nadále intenzivně spolupracovat a sdílet jejich praxi i s dalšími subjekty, které pracují na rozvoji rodinné profesionální péče o děti.