Úvodní stránka » Úvod do specifik PPPD - ohlasy

Hodnocení semináře Úvod do specifik pěstounské péče na přechodnou dobu účastníky převážně z řad pracovníků OSPOD

Celkové hodnocení semináře Nejvíce mě zaujalo toto téma / tato témata Na lektorech nejvíce oceňuji...
Seminář považuji za souhrn praktických "rad" a zkušeností pěstouky na přechodnou dobu. Seminář pro mě přinášel nové informace. Nejvíce mě zaujal proces předávání dítěte z PPPD do dlouhodobé PP. Znalost problematiky.
Za seminář a jeho obsah děkuji.  informace o fungování mozku (nárůst mozkové hmoty, vytváření "spojů" atd.)
předávání dítěte z PPD do rodiny
předávání zkušeností z vlastní (dlouholeté) praxe
Mě osobně nejvíc pomohly informace k předávání dítěte z PPPD do osvojení, celý proces je sice samostatný seminář, ale i tak jsem načerpala dostatek vědomostí, které již brzy budu potřebovat v praxi. Super, děkuji za to. Nejzásadnější vidím obrovské zkušenosti lektora a tím samozřejmě veškeré informace podložené praxí. Líbilo se mi, že probíhala diskuze během celého semináře. Obrovskou zkušenost a letitou praxi. Odpovídání na všechny dotazy. Asertivita, diplomacie.
Seminář se mi moc líbil a ještě více mě to utvrdil v tom, že dítě potřebuje rodiné zázemí co nejdříve, ikdyž je přechodné.
Děláte skvělou práci.
Děkuji vám moc.
zajímavé pro mě bylo téma atachmentu zkušenosti - ví o čem mluví
Čas strávený na semináři byl příjemný. Měla jsem možnost osobně poznat soc. pracovnice našeho kraje, se kterými budu s největší pravděpodobností v budoucnu spolupracovat. Celkově byl seminář pro mě zajímavý. Mám zájem stát se pěstounkou, proto každá informace, zkušenost je pro mě cenná. Cením si obecně této práce.
Získání zkušeností z praxe, které následně mohu využít v oblasti své práce - v oblasti NRP Nejvíce mě zaujalo vysvětlení neurobiologie mozku a význam PPPD v životě dětí zejména jejich pohled z praxe
Seminář byl pro moji praxi velmi užitečný, získala jsem na věc náhled "z druhé strany".  Jsem v této oblasti nováčkem, takže pro mě byly přínosné zejména informace z praxe. Zkušenosti a přehled.
velmi dobré seminář byl zajímavý praktické zkušenosti
Obsah semináře a podání lektorky hodnotím na výbornou a jak jsem již shora zmínila, poznatky mi budou určitě přínosem v praxi. Celkově byl pro mě seminář velkým přínosem. Pracuji se žadateli o pěstounskou péči na přechodnou dobu a dostalo se mi touto cestou mnoho nových informací a pohledů na tuto novou formu péče o nezletilé děti. Lektorka nás upozornila na různá úskalí této problematiky, kdy vycházela ze svých osobních zkušeností. Její doporučení a zkušenosti hodlám využívat při další pracovní činnnosti se žadateli o pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Výborné Celkový pohled na PPPD i z praxe Hlavní lektorka velmi zaujala svou zkušeností s PPPD. Stačila by obsáhnout sama celý seminář.
Seminář se mi velmi líbil, považuji ho za přínosný. Seminář na téma PPPD se mi velmi líbil, považuji ho za přínosný, a to vzhledem k rozšíření mého celkového přehledu v oblasti SPOD. Celkový přehled a zejména, že se jednalo o "lidi z praxe".
celkově tento seminář hodnotím velice kladně info ohledně předávání dítěte v pěstounské péči na přechodnou dobu příklady z praxe
Vzhledem tomu, že jde o novou problematiku v NRP zajímaly mě především zkušenosti z praxe a to mi seminář poskytl. Děkuji Za velice užitečnou považuji konfrontaci zástupkyň stát. orgánu a lektorů s vlastními praktickými zkušenostmi. erudovanost hlavní lektorky
Celý seminář hodnotím pozitivně, možná bych zařadila více přestávek, časově kratší jednotlivé bloky. Seminář byl pro mě přínosný, nejvíce mě zajímala kritéria výběru žadatelů o PPPD a vaše praktické zkušenosti s PPPD. Dlohodobé praktické zkušenosti s PPPD.
Užitečný byl celkově Celkově se mi seminář líbil - téma komplexně jsem slyšela poprvé. Hlavní lektorka byla úžasná, člověk z praxe.
Obsah semináře mi plně vyhovoval, vyzdvihuji především interaktivní formu, erudovanost hlavní lektorky, příjemný, výstižný přednes. Vnímání celého procesu PPPD, osobní zkušenosti osoby v evidenci byly pro mě velmi cenné. Praktické zkušenosti jsou pro mne vždy přínosem. Doporučení, jak tvořit knihu a deník života dítěte, doporučení pro jednotlivé fáze předávání dítěte, doporučená kritéria pro výběr vhodného zájemce o PPPD, kontraindikace mě nejvíce oslovily. Především erudovanost hlavního lektora, zvolené téma prezentované stručně, jasně, výstižně, operativně. Přehrávané scénky příjemně přemostily přechod k další části tématu.
Semináři nemám co vytknout, líbil se mi. Pěstounská péče na přechodnou dobu. Praxi a vlastní zkušenosti.
Výborný Jak lidský mozek uchovává do paměti stopy z dětství a jaké následky tím můžou být v dospělosti.A potom chování a únava pubertáků.Dočastná pěstounská péče a vše co je sní spojené mě obohatilo. Zkušenosti a učení a rady z vlastní praxe.
seminář byl výborný na seminář jsem šla především proto, že jsem chtěla vědět jak PPPD probíhá ve skutečnosti otevřenost