Úvodní stránka » Mapování průběhu PPPD » VÝSLEDKY 1. VLNY MAPOVÁNÍ

Výsledky 1. vlny mapování

V mapování se objevují děti, které do PPPD přišly od roku 2009 do konce roku 2015. Následující výsledky byly pořízeny zatím na základě informací o průběhu PPPD u 250 dětí, jejichž pěstouni se k mapování přihlásili. PPPD prošlo již několik stovek dětí. Vzhledem k tomu, že výzkum nadále pokračuje, jsou výsledky pravidelně aktualizovány. Během mapování je zajištěna ochrana osobních údajů dětí. 

Pokud jste pěstouny PPPD a měli byste chuť se do mapování zapojit, kontaktujte koordinátorku mapování PPPD Radku Švecovou: radka.svecova@dobrarodina.cz.

1.  Ze kterých krajů pocházely děti?

U pěstounů, kteří se účastní mapování, byly děti z následujících krajů:

Praha 51
Moravskoslezský kraj 45
Jihočeský kraj 22
Královéhradecký kraj 22
Středočeský kraj 19
Liberecký kraj 16
Olomoucký kraj

13

Karlovarský kraj

15

Pardubický kraj 13
Zlínský kraj 9
Ústecký kraj 8
Jihomoravský kraj

8

Plzeňský kraj

7

Vysočina

2

2.  Jak staré děti převzali respondenti do péče?

Novorozenec

186

Do 3 měsíců

19

Od 3 do 6 měsíců 7
Od 6 do 9 měsíců 5
Od 9 do 12 měsíců

5

1 rok

5

1 a půl roku 2
2 roky 7
3 roky 1
4 - 6 let

10

7 - 10 let 2
10 a více let 1

3.  Z jakých důvodů byli u respondentů děti umístěny do PPPD?

Dítě bylo opuštěno v porodnici. 179
Dítě bylo odebráno rodičům či jiné pečující osobě.

38

Dítě bylo nalezeno (v babyboxu či mimo něj). 10
Dítě bylo sirotek. 1
Ostatní

22

4.  Závažné údaje, které se objevují v anamnéze původní rodiny:

Nevyřešené bydlení 74
Nevyřešená finanční situace 75
Drogy (mimo alkohol) 68
Rodič, který nezvládl péči o další svoje děti

66

Rodiče měli jiné děti, na další si netroufli 54
Utajené těhotenství či porod, babybox 42
Alkohol

30

Psychiatrická diagnóza 19
Podezření z týrání 8
Rodič ve výkonu trestu 11
Nezletilá matka 5
Podezření ze zneužívání 0
Ostatní 36

5.  Odkud přebírali pěstouni PPPD do péče dítě?

Opravdu se do PPPD dostávají hlavně neprávem odebrané děti ? Podíváme-li se na to, odkud přišly děti do PPPD, zjistíme, že nejčastěji zůstaly děti opuštěny matkou přímo v porodnici...

Z porodnice 188
Z ústavního zařízení či ZDVOP (Klokánek) 22
Z péče některého z rodičů 17
Z péče příbuzných či osob blízkých dítěti 5
Z jiné pěstounské rodiny nepříbuzné dítěti 2
Z jiné rodiny poskytující PPPD 2
Ostatní 14

6.  Kam děti z PPPD odcházely, do rodin nebo do ústavní péče?

Do osvojení v ČR

143

Matce / otci dítěte 36
Do dlouhodobé pěstounské péče 38
K babičce/dědečkovi dítěte 13
Do širší původní rodiny dítěte (k tetě apod.) 10
Do jiné rodiny PPPD

1

Do osvojení mimo ČR 1
Ostatní

7

Do ústavní péče

1

Pozn. V jediném případě, kdy dítě přešlo z PPPD do péče jiné rodiny PPPD, pěstounka v době péče utrpěla vážný úraz vyžadující operativní zákrok a dlouhou rekonvalescenci, proto potřebovala dítě předat do péče jiné rodiny PPPD.

7.  Jak dlouho děti v PPPD čekaly na vyřešení své situace?

Méně než měsíc. 7
Přibližně 1 měsíc 4
Přibližně 1 a půl měsíce 5
Přibližně 2 měsíce 26
Přibližně 3 měsíce 51
Přibližně 4 měsíce 34
Přibližně 5 měsíců 30
Přibližně 6 měsíců 21
Přibližně 7 měsíců 14
Přibližně 8 měsíců 12
Přibližně 9 měsíců 13
Přibližně 10 měsíců 10
Přibližně 11 měsíců 5
Přibližně 12 měsíců 7
Přibližně 13 měsíců 3
Přibližně 14 měsíců 2
Přibližně 15 měsíců 3
Přibližně 16 měsíců 3
více 0

8.  Jaký byl poměr chlapců a dívek?

Podle dosavadních výsledků je to velmi vyrovnané. Pěstouni přijali: