Úvodní stránka » Články » Zkušenosti s PPPD z Jihočeského krajského úřadu

Zkušenost magistrátu hl. m. Prahy s PPPDVýsledek obrázku pro mhmp

Ilustrační obrázek

"Pěstounská péče na přechodnou dobu je na území hlavního města Prahy hojně využívána. Jsme rádi, že děti mají možnost vyrůstat v láskyplném rodinném prostředí (byť „ne vlastním“), namísto zařízení kolektivních. Přestože péče v kolektivních zařízeních je na vysoké úrovni, a tuto péči nijak nezpochybňujeme, domníváme se, že pro děti je nejlepší mít alternativu a jeho případné umístění posuzovat podle individuálních potřeb.

I v sebelepším kolektivním zařízení nemohou dítěti nahradit rodinu. Zaměstnanci ze zařízení přichází a odchází dle pracovní doby atd., zatímco pěstouni jsou s dítětem pořád, tak jak je tomu v rodině běžné. Proto vítáme možnost rodinného prostředí. Naši pěstouni jsou zralí a dobře připraveni lidé, kteří o svěřené děti pečují s maximálním nasazením a láskou. Práce pěstounů si velmi ceníme, neboť je neskutečně náročná. Nejen péče samotná, kdy děti v PP mají často nejednoduchou anamnézu, ale i proces předání dítěte.

Co se týče finančního zabezpečení pěstounů, nezaznamenali jsme, že by toto zajištění přispívalo ke zvyšování životního standardu pěstounů.  V poměru „pracovní doba“ a „příjem“ se nám toto jeví dokonce jako nereálné.

Rodinné prostředí je pro dítě nenahraditelné, a my jsme moc rádi, že rodina se pro některé děti nestává luxusem, ale samozřejmostí. Magistrát hlavního města Prahy podporuje rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu.“

Mgr. Bc. Jana Nožířová, DiS.
vedoucí oddělení sociální péče
odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 

Magistrátu hlavního města Prahy
Charvátova 9/145
110 00; Praha 1
tel. 236 00 4157
jana.nozirova@praha.eu


 Názory dalšícho odborníků najdete zde.


 

Zkušenosti s PPPD z Jihočeského krajského úřadu

Logo JČ kraje

Ilustrační obrázek

Pěstounskou péčí na přechodnou dobu prošlo v Jihočeském kraji cca 40 dětí. Máme s touto formou NRP dobré zkušenosti. Ani v jednom případě nedošlo k tomu, že by byla zjištěna špatná péče pěstounů a musela se PPPD rušit. Pěstouni na přechodnou dobu podstupují náročné odborné posouzení krajským úřadem, ve kterém je zahrnuto i 72 hodin přípravy. Všichni pěstouni (u párů jeden z nich) zůstali z důvodu náročné péče o dítě doma a opustili své zaměstnání. Většina dětí byla do 1 roku věku. Už u 2 měsíčního dítěte je vidět patrný rozdíl, když přechází k náhradním rodičům z péče pěstounů, kde má „své lidi“ než z ústavního zařízení. Poznatky odborníků jsou jednoznačné: Rodina je nejlepším prostředím pro zdravý vývoj dítěte. Uspokojuje optimálním způsobem  individuální potřeby dítěte a tím předchází jeho druhotnému možnému poškození psychickou deprivací, ke které v ústavní péči docházelo.

Pracovníci náhradní rodinné péče krajského úřadu, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Jihočeského kraje plně podporují tuto formu náhradní rodinné péče. Je určitě vhodné do budoucna zlepšit metodické vedení, aby se postupovalo jednotně v ČR. Cesta zrušení pěstounské péče na přechodnou dobu by byl ne jenom krok, ale přímo kilometrový skok cestou zpět.

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den Eva Novotná

 

Mgr. Eva Novotná
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: Generála Svobody 1986/10
370 76 České Budějovice
ID DS: kdib3rr
novotna@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 641