Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 47f Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

← Zpět na Dávky pěstounské péče (Část 5, Hlava II.)

§ 47f Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

1)      Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě56) svěřené do pěstounské péče. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte náležející podle věty první se vyplácí osobě pečující.

2)      Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu56), které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby9b) s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. Příspěvek náležející dítěti podle věty první se vyplácí tomuto dítěti od splátky příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející za kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž dovršilo zletilosti.

3)      Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc

a)      4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let,

b)      5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,

c)      6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,

d)      6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

4)      Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Poznámka:

Aktuální výši si případně můžete zkontrolovat na portálu MPSV.