Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » Část 5, Hlava II. Dávky pěstounské péče

← Zpět na Část 5. (Pěstounská péče)

HLAVA II - DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

§ 47e Okruh dávek pěstounské péče

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

§ 47f Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

§ 47g Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží

Příspěvek při ukončení pěstounské péče (téměř se netýká pěstounů PPPD)

§ 47h Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Odměna pěstouna

§ 47i Nárok na odměnu pěstouna

§ 47j Výše odměny pěstouna

§ 47k Odměna pěstouna je považována za příjem

§ 47n Společná pěstounská péče manželů

Příspěvek při převzetí dítěte (netýká se pěstounů PPPD)

§ 47l Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla (většinou se netýká pěstounů PPPD)

§ 47m Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Poznámka:

Z těchto dávek mají pěstouni PPPD nárok především na příspěvek na úhradu potřeb dítěte a na odměnu pěstouna. Zároveň můžete požádat o další dávky, např.:

Při přijetí dítěte do PPPD nenáleží příspěvek při převzetí dítěte, po dobu péče o dítě v PPPD náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Souběh s dávkami státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek atd.) je možný.

Aktuální výši všech příspěvků si raději zkontrolujte na portálu MPSV.


Část 5. - Pěstounská péče

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II - DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH PĚSTOUNSKÉ PÉČE